Skip navigation


Gang i Danmark 2007

15-03-2007
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen vil sammen med TrygFonden sætte gang i befolkningen under overskriften: ”Gang i Danmark 2007”.

Det er lige så usundt at bevæge sig for lidt, som det er at ryge. Derfor vil vi sætte fokus på fysisk aktivitet i 2007. Udover at fysisk aktivitet er godt for sundheden, har det også andre positive sider. Det er med til at skabe fællesskaber, og det giver ekstra overskud i dagligdagen – det er i hvert fald min erfaring” siger indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

Formålet med ”Gang i Danmark 2007” er først og fremmest at give befolkningen lyst til at bevæge sig noget mere og udbrede viden om de gavnlige virkninger, som fysisk aktivitet har på sundheden.  Det skal bl.a. ske ved at opfordre idrætsforeninger, patientforeninger og andre frivillige organisationer, arbejdspladser m.v. til at indgå partnerskaber om konkrete initiativer på fysisk aktivitet og gerne i samarbejde med de enkelte kommuner rundt om i landet.

Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden lægger vægt på, at initiativet er meget handlingsorienteret.

Med ”Gang i Danmark 2007” når vi ud til hele det danske land – ikke med løftede pegefingre, men med et forslag om konkrete aktiviteter, der kan fremme folkesundheden. For os er nøgleordet handlekraft, og vi håber, at initiativet kan inspirere rigtig mange til at gå sammen om at styrke den fysiske aktivitet, så det bliver en naturlig del af vores dagligdag”, siger Gurli Martinussen.

Jeg håber at, vi vil se mange nye og spændende partnerskaber på området i løbet af 2007. Indenrigs- og Sundhedsministeriets samarbejde med TrygFonden om ”Gang i Danmark 2007” er et godt eksempel herpå,” siger indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. Han fremhæver at, fra den 1. januar 2007 får kommunerne hovedansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse og fortsætter:

Det er min forventning, at ”Gang i Danmark 2007” kan være med til at sætte forebyggelsen på den kommunale dagsorden fra dag 1. Kommunerne har mange muligheder for sammen med bl.a. de frivillige organisationer at fremme fysisk aktivitet i f.eks. børnehaver, skoler, ved aktiviteter for ældre i idræts- og friluftslivet og i forbindelse med fysisk planlægning”.

Fakta om fysisk aktivitet

Over 25% af de voksne danskere bevæger sig mindre end Sundhedsstyrelsens anbefaling, som er minimum 30 minutters fysisk aktivitet af moderat intensitet om dagen. To ud af tre 15-årige bevæger sig mindre end Sundhedsstyrelsens anbefaling, som for børn og unge er minimum 60 minutters fysisk aktivitet om dagen.

Dette har negative konsekvenser for folkesundheden og belaster sundhedsvæsnet. En undersøgelse udarbejdet af Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering ved Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen viser bl.a., at en inaktiv borger vil kunne spare sig selv for 2,5 år med sygdom og leve 3-4 år længere, hvis vedkommende fra 30 års alderen efterlevede Sundhedsstyrelsens 30 minutter om dagen anbefaling.

Fysisk aktivitet er med til at forebygge bl.a. diabetes type 2, hjertekar-sygdomme og knogleskørhed, og det har en positiv effekt på både den enkeltes trivsel og velbefindende.

Kontakt:

Pressechef Ulla Østergaard, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf.nr.: 72 26 94 06 eller 40 88 76 44,

Kommunikationschef Trine Heidemann, TrygFonden, tlf.nr.: 22 26 00 54


Sidst opdateret 24-11-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |