Skip navigation


Sundhedsminister udpeger medlemmer til Det Etiske Råd

15-12-2016
NYHED - Rådet, der rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om etiske spørgsmål, har fået seks helt nye medlemmer

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har netop beskikket 10 medlemmer til Det Etiske Råd, heraf seks helt nye medlemmer.

Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af sundhedsministeren.

Rådet rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om etiske spørgsmål inden for rådets virksomhedsområde, og har 17 medlemmer, som beskikkes af sundhedsministeren efter en fast turnus.

9 medlemmer indstilles af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd, 4 af sundhedsministeren, 2 af miljø- og fødevareministeren, 1 af uddannelses- og forskningsministeren og 1 af erhvervsministeren.

Følgende tre medlemmer er genudpeget af ministeren selv:

• Læge, dr. med. Poul Jaszczak
• Sektorformand for FOA, Karen Stæhr
• Professor Signild Vallgårda

Fem medlemmer er beskikket efter udpegning fra Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd, heraf er der tale om én genudpegning:

• Tidligere folketingsmedlem, Lise Von Seelen

Og fire nye medlemmer:

  • Professor Thomas Søbirk Petersen
  • Historiker Rune Engelbreth Larsen
  • Cand. polit og cand. mag. fil Mia Amalie Holstein
  • Formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen

Efter udpegning fra miljø- og fødevareministeren er hospicechef Herdis Hansen beskikket.

Endelig er tidligere direktør i Brancheorganisationen IT-branchen Morten Bangsgaard beskikket efter udpegning fra erhvervsministeren.

Yderligere oplysninger:
For henvendelser vedrørende beskikkelserne af de nye medlemmer kontakt Pia Brodersen, Sundheds- og Ældreministeriet, tlf. 72 26 95 02.

For henvendelser til de nye medlemmer og rådets arbejde kontakt sekretariatschef for Det Etiske Råd og National Videnskabetiske Komité, Christa Lundgaard Kjøller, tlf. 72 21 68 52”

Læs mere om Det Etiske Råd og medlemmerne på Det Etiske Råds hjemmeside


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |