Skip navigation


Elektroniske patientjournaler og telemedicin skal udbredes hurtigere

19-08-2011
PRESSEMEDDELELSE – Regeringen ønsker, at udrulningen af elektroniske patientjournaler skal gå hurtigere, og at telemedicin skal udbredes hurtigere og til flere patientgrupper end det sker i dag. Derfor indgår en plan for et Nationalt Patient Indeks og en Handlingsplan for udbredelse af telemedicin i den nye fælles digitaliseringsstrategi, som regeringen netop har offentliggjort.

Det skal gå hurtigere med at udbrede elektroniske patientjournaler i sundhedsvæsenet. Og flere patienter skal i fremtiden indlægges i deres egen dagligstue og behandles telemedicinsk.

Det er to af initiativerne på sundhedsområdet i den nye digitaliseringsstrategi, som regeringen har offentliggjort i dag sammen med Danske Regioner og KL.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”De elektroniske patientjournaler er en af de ting, der skal sparke vores sundhedssystem ind i fremtiden. Det er gået for langsomt med at udvikle og udbrede et fælles system for elektroniske patientjournaler. Derfor indgår det i digitaliseringsstrategien, at der i løbet af 2012 skal etableres et Nationalt Patient Indeks, som skal være fremtidens rygrad i at give borgere og sundhedspersoner et samlet digitalt overblik over en patients sundhedsoplysninger på tværs af det samlede sundhedsvæsen.”


Der indgår også en ny ”Handlingsplan for udbredelse af telemedicin” i den nye digitaliseringsstrategi.

”Telemedicin er en af løsningerne på udfordringerne med bl.a. stadig flere kroniske patienter. Det sparer patienterne for besværlige ture frem og tilbage mellem sygehuset og deres eget hjem, og det sparer sengepladser på sygehusene. Derfor er jeg meget tilfreds med, at den nye handlingsplan skal videreudvikle de erfaringer, der allerede er gjort med telemedicin, så det bliver tydeligt, hvordan vi kan udbrede de gode projekter i stor skala,” siger Bertel Haarder.

Projekterne i handlingsplanen vil blive udmøntet inden for rammerne af en national strategi for telemedicin, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil offentliggøre senere på året. Strategien vil sætte de overordnede rammer for udviklingen af telemedicin i Danmark med fokus på sammenhæng og kvalitet i forebyggelse og behandling af borgere og patienter


Øvrige initiativer på sundhedsområdet i den nye digitaliserings-strategi er:    

  • Sammenhængende it-værktøjer på sygehusene, så de bliver fuldt digitale arbejdspladser

  • Sikker og sammenhængende digital kommunikation mellem de forskellige parter i sundhedsvæsenet såsom praktiserende læger, sygehuslæger og kommunernes hjemmepleje

  • Fjernbehandling af kronikere i eget hjem   

Se hele den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 ”Den digitale vej til fremtidens velfærd”


Yderligere oplysninger
Kontofchef i National Sundheds-it (NSI), Flemming Christiansen, tlf. 72 21 68 32 


Sidst opdateret 22-10-2014
Den digitale vej til fremtiden velfærd:

Læs hele publikationen, der er udarbejdet af:

Regeringen, KL, Danske Regioner, August 2011


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |