Skip navigation


Lille plastikkort sparer sundhedspersonale for ventetid og bøvl

13-04-2011
PRESSEMEDDELELSE – Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder roser Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler for at afprøve et lille chipkort, så læger, sygeplejersker og sosu-assistenter hurtigt kan logge på alle sygehusets it-systemer på én gang.

Et lille plastikkort med chip giver personalet hurtig adgang til hospitalernes mange specialiserede it-systemer med vigtige oplysninger om patienterne. Løsningen sparer tid for personalet og giver større patientsikkerhed.

I stedet for at logge ind med brugernavn og kode mange gange dagligt, er læger, sygeplejersker og sosu-assistenter blevet udstyret med hver sit chipkort. Plastikkortet køres igennem en lille scanner forbundet med en computer. Med kortet skal personalet kun logge ind én gang for at få adgang til de mange forskellige it-systemer med patientdata, som sygehusene ligger inde med – fx røntgenbilleder, medicinindtag, podninger mv.
Det lille kort er således den direkte adgang til den enkelte patients samlede hospitalsdata.

Når kortet trækkes ud af scanneren, logges medarbejderen af, så der ikke er adgang til personfølsomme oplysninger på computeren.

Uden chipkortet skal sundhedspersonalet logge ind og ud af hvert enkelt af de mange it-systemer.
Bispebjerg Hospital skønner, at læger bruger op til 45 min. om dagen på at logge af og på it-systemer, mens det for sygeplejersker er ca. 30 min. dagligt og for sosu-assistenter ca. 20 min. dagligt.

Selv hvis der tages højde for, at medarbejderne kan bruge en del af ventetiden på andre opgaver, sparer den såkaldte ’single sign on’-løsning sundhedspersonalet for masser af frustrerende spildtid. Tid, medarbejderne i stedet kan bruge på at løse faglige opgaver til gavn for patienterne. Det fremgår af en ny evalueringsrapport, der netop er udkommet i forbindelse med projektets afslutning.


Tydelige effektiviseringsgevinster

Projektet, der er støttet af regeringens ABT-fond, har konkret eftervist et tydeligt effektiviseringspotentiale. Der er tale om en relativt simpel teknologisk løsning, som giver en væsentlig forbedring af arbejdsgangene for de berørte medarbejdere.  En single sign on løsning tages nu i brug og udrulles i hele Region Hovedstaden. Der er flere måder man kan skabe single sign on i regionernes it- løsninger. Den konkrete model afhænger af valget af de løsninger, regionerne har gennemført. Region Sjælland har f.eks. allerede udrullet en single sign on løsning for alle regionens sygehuse.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Projektet viser, at der ikke altid skal særligt meget til for at spare en masse bøvl og besvær. Ofte er det et spørgsmål om at få en god idé – og ikke mindst om at være åben for at tage nye teknologier til sig. Personalet på sygehusene i hele landet har meget at vinde på digitale løsninger, og jeg er glad for at se, at det går i den rigtige retning med at udvikle og bruge sundheds-it. Her kan konkrete afprøvninger og dokumenterede erfaringer gøre det nemmere for andre at komme i mål. Jeg glæder mig til at se single sign on løsninger udbredt på flere sygehuse, og jeg glæder mig til at se flere projekter med ny sundheds-it.”

Projektet ”Single sign-on” har kørt på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler fra september 2009 til december 2010 og er nu evalueret (LINK til rapport).
ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi har investeret 6 mio. kr. i projektet.

Læs mere om single sign on-projektet på ABT-fondens hjemmeside (link til evalueringsrapporter i bunden af siden)


Baggrund

Regeringen og Danske Regioner indgik 12. juni 2010 ”Aftale om sundheds-it” med konkrete målsætninger for, hvor langt regionernes sundheds-it skal være udviklet inden udgangen af 2013.

Heraf fremgår det, at:

Sygehusene skal have sammenhængende it-værktøjer, som understøtter effektive og veltilrettelagte arbejdsgange, og som samtidig sikrer, at sundhedspersonalet altid har de data, som er nødvendige for at sikre en høj kvalitet i patientbehandlingen. Inden udgangen af 2013 har hver region en fuldt konsolideret elektronisk patientjournal (EPJ) og en sammenhængende it-arbejdsplads med fælles log in til alle relevante sygehussystemer.

Se pressemeddelelsen "Elektroniske patientjournaler på vej" (12.06.10)

Læs "Aftale om sundheds-it


Sidst opdateret 13-04-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |