Skip navigation


Adgang til journaloplysninger overalt

26-03-2010
PRESSEMEDDELELSE - Regionerne er langt fremme med at udvikle elektroniske patientjournaler. Men nu det skal sikres, at der er adgang til de samme oplysninger uanset, hvor i landet og på hvilket niveau en patient befinder sig.

Hvornår var det nu man fik en stivkrampevaccination sidst? Hvad er blodtypen? Er der allergi eller andet man skal være opmærksom på?  

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder sætter sig nu i spidsen for at sikre, at alle journaloplysninger bliver tilgængelige uanset, hvor en patient befinder sig. Det skal være sådan, at lægen ved at indtaste et cpr-nummer får en oversigt over en patient uanset om vedkommende får behandlinger på andre sygehuse eller egen praktiserende læger.  

Danmark er internationalt set langt fremme med udviklingen af it-løsninger på sundhedsområdet men regionerne har forskellige systemer, så man ikke altid på ét sygehus kan slå op i patientens oplysninger, der ligger i it-systemet på et andet sygehus eller hos den praktiserende læge. Et nyt initiativ skal sikre, at de forskellige eksisterende systemer bindes sammen, således at patientoplysninger fra eksempelvis et kræftbehandlingsforløb,  dvs. prøveresultater, strålebehandlinger mm. fra forskellige behandlingssteder, kan ses af alle læger, som deltager i behandlingen. Den fælles adgang til oplysninger kan spare administration og unødig brug af tid på at indhente oplysninger fra de andre sundhedsprofessionelle, der behandler patienten.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:  

”Der er udviklet rigtig mange gode it-systemer og måder at sende informationer frem og tilbage mellem fx den praktiserende læge og sygehusene. Men det er tidskrævende og dyrt, og til tider mangler der oplysninger, når patienten fx indlægges på sygehuset.

Det er vigtigt, at vi nu får sikret, at alle systemer kan arbejde sammen og trække på hinanden. Derfor sætter jeg mig nu for bordenden, så vi kan lave en model, som sikrer datatilgængelighed uanset, hvor en patient befinder sig på tværs af, regioner, hospitaler, kommuner, læger og sygeplejersker. Så vi, når vi har de nye supersygehuse, også har en it-struktur, der matcher.  

Det skal være sådan, at lægen ved at taste patientens CPR-nummer i sit it-system, får adgang til alle relevante oplysninger om patienten, uanset om der er tale om vaccination hos egen læge, strålebehandling i sygehusvæsenet eller en undersøgelse hos en praktiserende speciallæge,” siger Bertel Haarder.  

En rapport fra konsulentfirmaet McKinsey & Co. peger på at et styrket it-samarbejde mellem regionerne vil kunne frigøre mellem 16 og 24 pct. af de samlede udgifter til sundheds-it.  Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil rejse spørgsmålet over for regionerne i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger.  

Den 19. marts 2010 bemærkede statsrevisorerne, at udvekslingen af patientoplysninger på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner endnu ikke i tilstrækkelig grad foregår elektronisk. Dette forringer muligheden for at lave sammenhængende patientforløb af høj kvalitet, og betyder, at patienten skal bruge unødig tid på at besvare de samme spørgsmål og få foretaget de samme undersøgelser igen og igen.  

Regionerne bruger i dag ca. 2,1 mia. kr. på it om året.  

Kontakt:
Line Aarsland, pressechef, tlf. 72 26 94 08 mobil 24 40 74 71


Sidst opdateret 26-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |