Skip navigation


Sygehusene rykker på Det Fælles Medicinkort

02-07-2010
PRESSEMEDDELELSE – Personalet på sygehusene rundt omkring i de fem regioner er nu for alvor gået i gang med at teste og implementere Det Fælles Medicinkort. Med den netop indgåede økonomiaftale er regionerne og regeringen blevet enige om en it-plan og herunder en slagplan for, hvordan det nye FMK-system skal indføres.

Personalet på sygehusene rykker nu for alvor på at få testet og implementeret Det Fælles Medicinkort (FMK). Medicinkortet er et nyt program, som skal sikre, at sundhedspersonalet på både sygehuse, i kommuner og hos de praktiserende læger altid har direkte adgang til den aktuelle medicinstatus for hver enkelt borger.

Oplysningerne om ordineret medicin findes allerede i dag, men med FMK vil sundhedspersonalet i alle sektorer kunne få adgang til de seneste og samlede oplysninger på tværs af sektorer.

Da regeringen og regionerne i juni forhandlede en ny økonomiaftale på plads, blev der samtidig lagt en slagplan for udviklingen med sundheds-it og arbejdet mod digitalisering af sundhedsvæsenet.

FMK- programmet er udviklet, men der er forskel på, hvor langt regionerne er med at tilpasse deres regionale elektroniske patientjournalsystemer, så FMK-programmet kan vises i journalsystemet.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Der er ingen tvivl om, at Det Fælles Medicinkort vil øge trygheden og kvaliteten for patienterne. Tænk for eksempel på alle de borgere, der henvender sig til lægevagten og bliver spurgt, hvilken medicin, de bliver behandlet med – fremover kan vagtlægen med en enkelt indtastning slå oplysningerne op, hvis patienten ikke kan huske dem. Derfor er det positivt, at personalet på sygehusene arbejder for at få Det Fælles Medicinkort op at køre, først som pilottest og på længere sigt som et fast indarbejdet arbejdsredskab”.

Den seneste opdatering fra SDSD (Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark), der har til opgave at udvikle og implementere FMK-systemet, viser bl.a. at:  

·         Region Syd forventer at teste en færdig løsning for FMK i november.

·         Region Nord er i gang med at opgradere FMK-systemet til deres patientjournal-system. Det forventer regionen at kunne afslutte sidst på året, hvorefter regionen skal gennemføre pilottest på systemet.

·         Region Midt har pilottestet systemet og forventer at afslutte opgraderingen af FMK i slutningen af 2011.

·         FMK i Lægevagtsystemet er pilottestet i Region Syd. De foreløbige meldinger er meget positive.


FMK er en del af en samlet it-plan, som regionerne og regeringen har indgået sammen.
Læs it-planen her


De praktiserende læger er endnu ikke i gang med at implementere FMK-systemet, da det afventer en ny overenskomst med regionerne. De Praktiserende Lægers Organisation og Danske Regioner forventes at genoptage forhandlingerne om en ny overenskomst til efteråret.


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Dorthe Rodian Arleth, tlf. 72 26 95 10
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 27-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |