Skip navigation


Status på EPJ - Maj 2006

21-03-2007
I det følgende gives en faktuel status på den nuværende udvikling af EPJ.

Der redegøres for:

  1. IT-løsninger i amterne,
  2. Driftsløsninger og de kontraktmæssige bindinger i amterne
  3. Udviklingen i EPJ-relaterede udgifter i amterne
  4. Amternes samarbejde med kommuner og praksissektor og status for sundhedsfagligt indhold i EPJ
  5. EPJ og de centrale sundhedsmyndigheders opgavevaretagelse
  6. Øvrige bemærkninger fra amterne vedrørende EPJ.

Statusnotatet bygger på amternes besvarelser af et spørgeskema vedrørende EPJ, der i fællesskab blev sendt til amterne af Amtsrådsforeningen/Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 25. april 2006 samt oplysninger indhentet fra Sundhedsstyrelsen.

Se hele rapporten .


Sidst opdateret 17-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |