Skip navigation


Ny direktør for elektroniske patientjournaler

13-03-2007
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har tiltrådt en indstilling fra den nationale EPJ-bestyrelse om udnævnelse af Otto Larsen som ny direktør for den Nationale EPJ-organisation og de statslige opgaver i Sundhedsstyrelsen vedr. sundhedsstatistik, sundhedsinformatik og sundhedsøkonomi. Læs mere.

Otto Larsen tiltræder officielt 15. april 2007, samtidig med den nye administrerende direktør for sundhedsstyrelsen, Jesper Fisker. Otto Larsen tiltræder dog allerede med arbejdet i den nationale EPJ-organisation torsdag den 15. marts 2007.

Otto Larsen har været administrerende direktør for Amtsrådsforeningen fra 1986 til 2006, og har dermed haft tæt berøring med udviklingen af sundhedsvæsenets it- og EPJ-systemer på strategisk niveau. Otto Larsen har endvidere et godt kendskab til det danske sundhedsvæsen og de politiske beslutningsprocesser på såvel statsligt som kommunalt og regionalt niveau.

Kort C.V. for EPJ-direktør Otto Larsen (58 år og Cand. polit. fra Københavns Universitet):

  • Ansat i Amtsrådsforeningen siden 1971
  • 1978 – 1979 Kontorchef for Økonomisk statistisk kontor
  • 1979 – 1986 Afdelingschef for almen afdeling
  • 1986 – 2006 Administrerende direktør

Den Nationale EPJ-organisation er oprettet af regeringen, Danske Regioner og KL i forbindelse med økonomiaftalen for 2007. Den nye centrale organisation ledes af en bestyrelse og med direktøren som omdrejningspunkt for den fortsatte udvikling af EPJ. Direktøren refererer til bestyrelsen og er daglig leder af organisationen, som fysisk er placeret to steder (Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner). Direktøren indgår endvidere i Sundhedsstyrelsens direktion med reference til den administrerende direktør og med ansvar for de statslige opgaver i Sundhedsstyrelsen vedrørende sundhedsstatistik (FLPR), sundhedsinformatik (EPJ), sundhedsøkonomi (DRG) og IT.

For yderligere information kan bestyrelsen for den Nationale EPJ-organisation kontaktes ved formand Ib Valsborg på tlf. 33 92 47 14 eller 25 15 97 66.
Otto Larsen kan træffes på tlf. 44 66 13 95 eller 22 67 81 23. 


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |