Skip navigation


EPJ-organisation

19-06-2009
Strategiske udviklingsveje for EPJ. Eksternt review af det hidtidige EPJ-arbejde

Deloitte har på opdrag af bestyrelsen for den nationale EPJ-organisation i perioden december 2006 til april 2007 gennemført et eksternt review af det hidtidige EPJ-arbejde som besluttet i økonomiaftalen for 2007 mellem regeringen og regionerne.

Reviewet er en analyse og vurdering af det hidtidige EPJ-arbejde, der udspringer af målsætningerne fastsat i den gældende it-strategi for sundhedsvæsenet for perioden 2003-2007. Fremadrettet skal reviewet danne grundlag for udarbejdelsen af en ny og revideret it-strategi for sundhedsvæsenet med fremtidige målsætninger og indsatsområder.

Med henblik på udarbejdelsen af en ny it-strategi for sundhedsvæsenet vil den nationale EPJ-organisation over de kommende måneder føre en fremadrettet dialog med centrale interessenter på området. EPJ-organisationen forventer i den forbindelse at afholde en række møder med bl.a. regioner, kommuner og faglige organisationer. Desuden vil der være en formel høringsfase i forhold til bidrag til udarbejdelsen af en ny it-strategi for sundhedsvæsenet med svarfrist den 1. juni 2007. Alle interessenter inviteres til inden da at fremsende deres betragtninger i forhold til det fremadrettede EPJ-arbejde med udgangspunkt i afrapporteringen fra reviewet til EPJ-organisationen på følgende adresse: otl@sst.dk

For yderligere information kan den nationale EPJ-organisation kontaktes ved direktør Otto Larsen på tlf. 72 22 76 87 eller ved formand for bestyrelsen Ib Valsborg på tlf. 33 92 47 14.

strategiske udviklingsveje for epj - afrapportering      
strategiske udviklingsveje for epj - bilag  
 


Sidst opdateret 17-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |