Skip navigation


Ældretopmøde afholdes virtuelt på grund af COVID-19

28-09-2020
PRESSEMEDDELELSE - Det er blevet besluttet, at 2-dages ældretopmøde den 30. september og 1. oktober bliver virtuelt på grund af situationen med COVID 19.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har sammen med Ældre Sagen, FOA og KL inviteret ældre borgere, pårørende, medarbejdere, organisationer mv. til en diskussion om fremtidens ældrepleje.  På grund af corona-situationen har arrangørerne besluttet at afholde møde virtuelt, men Magnus Heunicke understreger, at det er vigtigt at holde fast i at afholde mødet, frem for at udsætte det.


”Selvom vi ikke kan mødes fysisk på grund af corona, er det vigtigt, at vi får taget hul på at drøfte de problemer, vi ser i ældreplejen. Jeg har store forventninger til ældretopmødet, hvor vi alle må lægge vanetænkningen til side og sammen finde nye veje, der kan være med til at løse udfordringerne i ældreplejen”, siger Magnus Heunicke.

Ældretopmødet vil finde sted i to virtuelle rum – et fagligt rum og et politisk rum.

I det faglige rum deltager repræsentanter for organisationer, faglige eksperter, ledere og medarbejdere fra kommunerne samt borgere og deres pårørende. I det politiske rum deltager politikere fra Folketinget samt politikere fra henholdsvis KL, FOA og Ældre Sagen.

På mødet vil deltagerne blive inddelt i mindre grupper, som skal drøfte og komme med forslag til løsninger inden for temaerne:

  1. Kerneopgaven og faglig kvalitet
  2. Rekruttering og kompetenceløft
  3. Faglig ledelse i en lærende kultur
  4. Kvalitet og tilsyn 
  5. Visitation tæt på hverdagen 
  6. Organisering af ældreplejen

Mødet finder sted onsdag den 30. september kl. 12.30-16 og torsdag den 1. oktober kl. 9.45-13.00, og der vil være mulighed for at se en række af indslagene efterfølgende på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside www.sum.dk

Program - fagligt rum
Program - politisk rum  

Yderligere oplysninger:
Presse- og kommunikationsrådgiver Anne-Marie Mohr Nielsen, mail: ammn@sum.dk.
 


Sidst opdateret 29-09-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |