Skip navigation


En halv milliard til bedre bemanding i ældreplejen

07-02-2020
NYHED - 500 mio. kroner skal sikre bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem over hele landet. Pengene er øremærket til nye medarbejdere og til, at de ansatte kan gå op i tid, hvis de ønsker det.

Midlerne stammer fra finanslovsaftalen 2018, hvor det blev aftalt at afsætte 500 mio. kroner permanent til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

2/3 af midlerne går i år til ekstra medarbejdere, mens 1/3 bruges til at opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem, viser en opgørelse, som Sundheds- og Ældreministeriet har lavet på baggrund af kommunernes redegørelser for, hvordan de forventer at anvende midlerne.

Kommunerne fordeler midlerne næsten ligeligt mellem hjemmeplejen og plejehjem. 266,4 mio. kroner bruges på hjemmeplejen og 239,5 mio. kroner til plejehjem i 2020. Pengene er blevet fordelt mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle på ældreområdet.

  


Yderligere oplysninger:
Kommunikationskonsulent Anne-Marie Mohr Nielsen, Sundheds- og Ældreministeriet, tlf.: 30 46 03 98, mail: ammn@sum.dk


Sidst opdateret 12-02-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |