Skip navigation


Værdighedspolitik

Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune skal formulere en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Kommunalbestyrelserne har siden den 1. marts 2016 være forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje inden for det første år i den kommunale valgperiode gældende for de efterfølgende fire år.

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes til borgere over folkepensionsalderen. I værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen som minimum forholde sig til, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af ældre:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse 
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
  • Mad og ernæring 
  • En værdig død
  • Pårørende
  • Bekæmpelse af ensomhed.

Den daværende Venstre-regering afsatte sammen med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti i Aftalen om finansloven for 2016 1 milliard kroner årligt til at understøtte kommunernes prioriteringer i værdighedspolitikkerne. Endvidere kan det oplyses, at regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) sammen med Dansk Folkeparti i finansloven for 2018 afsatte 60 mio. kroner årligt til kommunernes arbejde med at styrke indsatserne overfor pårørende og 60 mio. kr. til kommunernes arbejde med en værdig død. Med Finansloven for 2019 afsatte regeringen sammen med Dansk Folkeparti 100 mio. kr. årligt til at styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed m.v. blandt ældre.


Sidst opdateret 21-03-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |