Skip navigation


Tilsyn

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at den hjælp borgerne modtager, leveres i overensstemmelse med de afgørelser kommunen har truffet, og er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder. Kommunernes tilsynspligt gælder, uanset om der er tale om en kommunal, regional eller privat leverandør af serviceydelserne.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Tilsynet skal omfatte alle opgaver og områder, hvor kommunen har et forsyningsansvar for tilbud om hjælp og støtte. Tilsynspligten skal medvirke til at sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp, og at hjælpen stemmer overens med den enkeltes aktuelle behov for hjælp. Det er et led i pligten til at føre tilsyn, at kommunalbestyrelsen ikke kun skal reagere, hvis den konkret modtager information om, at der er grund til at kritisere visse dele af hjælpen. Tilsynsvirksomheden skal være aktiv, opsøgende og systematisk.

Som led i tilsynet med plejeboliger skal kommunen foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året. Målet for tilsynet er, at kommunen – blandt andet via beboernes oplysninger – kan sikre, at beboerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde.

Kommunalbestyrelsen har tilsvarende forpligtelse til at føre tilsyn med friplejeboliger, som den har til at føre tilsyn med plejeboliger.


Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |