Skip navigation


Værdihed og kvalitet i ældreplejen

Kommunalbestyrelsen skal formulere og vedtage værdighedspolitikker, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, samt kvalitetsstandarder for ældreplejen.

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilitering samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Ligeledes skal kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for de nævnte tilbud.

Den 1. marts 2016 trådte en ny lov i kraft, som indebærer, at kommunalbestyrelsen fremover også skal formulere en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |