Skip navigation


Afløsning og aflastning

Pårørende, der passer en nærtstående med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har mulighed for at ansøge om afløsning eller aflastning hos kommunen.

Det kan være en stor belastning - både fysisk og psykisk - at passe en nærtstående i hjemmet, som har et stort plejebehov. Afløsning eller aflastning kan derfor være en forudsætning for, at den pågældende kan blive i hjemmet. Kommunen tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp, når den træffer beslutning om tilbud om afløsning eller aflastning.

Tilbuddet om afløsning og aflastning tilbydes både ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, for eksempel en person med en demenssygdom. Afløsning gives i hjemmet, mens aflastning gives uden for hjemmet, i form af tilbud om dag-, nat-, eller døgnophold i plejebolig eller lignende.

Derudover kan kommunen tilbyde et midlertidigt ophold i en plejebolig, til borgere der i en periode oplever et særligt behov for omsorg og pleje. Der kan opstå situationer, hvor et midlertidigt ophold vil være den bedste løsning, hvis der skal ydes den optimale pleje og omsorg, for eksempel hvis en ældre lige er blevet udskrevet fra hospitalet, og har behov for lidt ekstra opsyn de første uger. Der er alene tale om et tilbud, og det er derfor frivilligt, om den pågældende ønsker at tage imod tilbuddet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde et midlertidigt ophold.


Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |