Skip navigation


Hjælp og støtte til pårørende

Det kræver ofte en omfattende omsorgsindsats at passe en person med eksempelvis demens eller en terminal patient. Pårørende vil derfor ofte have forskellige behov for hjælp og støtte.

Pårørende, der oplever et behov for hjælp og støtte, i forbindelse med omsorgen og plejen af en nærtstående har mulighed for at kontakte kommunen for informationer om kommunens tiltag overfor pårørende.

Kommunens tiltag kan eksempelvis bestå af aflastning i form af tilbud om daghjem eller centeraktiviteter, tilbud om deltagelse i pårørendegrupper eller forskellige former for afløsning i hjemmet til de pårørende. De fleste kommuner har desuden en demenskoordinator, der kan vejlede om mulighederne for afløsning og aflastning. 

 


Sidst opdateret 15-08-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |