Skip navigation


Rehabilitering og genoptræning

Som en del af hjemmehjælpsindsatsen tilbyder kommunerne genoptræning og vedligeholdelsestræning og korterevarende og tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb. I forbindelse med en ansøgning om hjemmehjælp skal kommunen tilbyde et rehabiliteringsforløb, forud for vurderingen af behovet for hjemmehjælp. Derudover skal kommunen tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse, der er forårsaget af sygdom, som ikke behandles i forbindelse med sygehusindlæggelse, samt vedligeholdelsestræning, der sigter på at forebygge funktionstab og/eller at fastholde eller forbedre det hidtidige funktionsniveau.

Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |