Skip navigation


Hjælp og støtte til ældre

Kommunerne tilbyder hjælp og støtte til ældre borgere, der har behov for dette, eksempelvis i form af hjemmehjælp eller tilbud om en plejebolig.
Hjemmehjælp
Ældre borgere kan grundet nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer opleve et behov for hjælp og støtte i dagligdagen. Kommunerne tilbyder derfor forskellige indsatser til ældre, som skal medvirke til at skabe de bedst mulige betingelser for den ældres livskvalitet og selvbestemmelse. 

Sidst opdateret 15-08-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |