Skip navigation


Forebyggende hjemmebesøg

I Danmark tilbydes alle borgere, der er fyldt 80 år, et forebyggende hjemmebesøg med fokus på den ældres funktionsmæssige, psykologiske, medicinske og sociale ressourcer samt udfordringer.

I december 2015 vedtog et flertal i Folketinget et lovforslag, fremsat af sundheds- og ældreministeren, om en ændring af de forebyggende hjemmebesøg, der blandt andet skal medvirke til at opfange problemer og skabe dialog med de ældre, om deres behov for støtte i dagligdagen. Formålet med lovforslaget er at målrette de forebyggende hjemmebesøg til de svageste og mest sårbare ældre. Lovforslaget trådte i kraft den 1. januar 2016.

Med lovforslaget skal alle 75 årige tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg, der blandt andet skal afklare behovet for fremtidige besøg og identificere de ældre, som har et særligt behov for en forebyggende indsats. Kommunerne forpligtes samtidig til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre mellem 65 og 79 år, der er i en særlig vanskelig livsituation, og derfor vurderes at være i en særlig risikogruppe. Det gælder for eksempel ældre, som har mistet en ægtefælle, ældre som har isoleret sig i særlig grad eller ældre, der er blevet udskrevet fra hospitalet. Endeligt skal alle ældre, der er fyldt 80 år, tilbydes ét årligt forebyggende hjemmebesøg.

Med lovændringen bliver det muligt for kommunerne at afholde kollektive arrangementer, som alternativ til de forebyggende hjemmebesøg. Dette skal medvirke til, at kommunerne kan komme i kontakt med de borgere, der normalt vil takke nej til tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg.

Satspuljepartierne bag satspuljeaftalen for 2015 udmeldte en pulje på 4,5 millioner kroner til at etablere særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg. Puljen blev udmøntet i december 2015 til en række kommuner. Læs mere om puljen her.        
 


Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |