Skip navigation


Forebyggelse af ensomhed og selvmord

Undersøgelser har vist, at ældre borgere, som modtager omfattende hjælp og pleje, oplever ensomhed og manglende social kontakt. Det er derfor vigtigt, at hjemmeplejen observerer den ældres samlede situation. I 2013 udkom Hjemmehjælpskommissionens rapport 'Fremtidens hjemmehjælp'. Ifølge rapporten er manglende social kontakt og ensomhed et stort problem blandt ældre, som modtager omfattende hjælp og pleje. Medarbejdere i hjemmeplejen skal derfor, gennem observation og dialog, støtte ensomme ældre i eksempelvis at komme i dagcenter eller få kontakt til tilbud i frivilligt regi. Du kan læse om aktivitetstilbud til ældre her.
 
Negative livsændringer kan føre til selvmordsadfærd. For ældre kan det eksempelvis være svækket handleevne og få personlige ressourcer, psykiske og somatiske lidelser, funktionsnedsættelse, belastende livsbegivenheder som tab og belastninger i det sociale netværk. Omvendt kan en lang række beskyttende faktorer og positive omstændigheder forebygge, at eventuelle negative livsændringer udvikler sig til selvmordstanker, selvmordsforsøg eller selvmord.

Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |