Skip navigation


Aktivitetstilbud

Kommunen kan iværksætte eller yde tilskud til forskellige aktivitetstilbud for deres ældre borgere. Aktivitetstilbuddene vil ofte variere fra kommune til kommune, da kommunerne ud fra lokale forhold selv afgør om - og i hvilket omfang - den vil udnytte muligheden for at iværksætte aktivitetstilbud. Derudover kan aktivitetstilbuddene være henvendt til forskellige målgrupper, som for eksempel ældre.

Eksempler på aktivitetstilbud er klubarbejde, besøgsordninger, undervisning, foredrag, ældreidræt og gymnastik.

Kommunerne har forskellige muligheder i forhold til, hvordan tilbuddene tilrettelægges og udformes. Én kommune kan for eksempel have valgt at yde økonomisk støtte til et undervisningstilbud ved at stille et beløb til rådighed, som brugerne selv forvalter. En anden kommune kan have valgt at stille lokaler til rådighed til klubarbejde. Tilbuddene kan være iværksat af kommunen selv, af foreninger og organisationer eller af brugerne.

Brugerne af de forskellige aktivitetstilbud skal have størst muligt ansvar for, og indflydelse på, tilbuddene. Hvis aktivitetstilbuddet omfatter ældre, skal ældrerådet derfor høres.

Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |