Skip navigation


Forebyggelse på ældreområdet

Kommunen tilbyder forskellige forebyggende indsatser til kommunens ældre borgere, herunder forebyggende hjemmebesøg og aktivitetstilbud, som kan bidrage til at den ældre kan bevare et aktivt og socialt liv.
Ældre må motionstur
Borgere, der er fyldt 80 år, skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg af kommunen hvert år. Formålet med besøget er blandt andet, at tale om den pågældendes livssituation og om de muligheder kommunen tilbyder ældre borgere. Kommunerne kan for eksempel tilbyde ældre borgere forskellige aktivitetstilbud, som kan bidrage til, at den ældre kan bevare et aktivt og socialt liv.

Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |