Skip navigation


Plejetestamente

Borgere med en demensdiagnose har mulighed for at tilkendegive sine ønsker til fremtiden, som kommunen i videst muligt omfang skal respektere i tilrettelæggelsen af plejen og omsorgen af den pågældende. En sådan tilkendegivelse kaldes et plejetestamente.

Borgere, der får stillet en demensdiagnose, har mulighed for at oprette et plejetestamente. I plejetestamentet tilkendegiver borgeren ønsker til den fremtidige pleje samt oplysninger om, hvordan den pågældende hidtil har levet sit liv.

Med plejetestamentet understøttes muligheden for, at borgere med begyndende demens kan tage ansvar for eget liv. Et plejetestamente kan for eksempel indeholde oplysninger om madvaner, påklædning, fritidsinteresser, hygiejne og personlig pleje. Det er også muligt at tilkendegive, hvis man i fremtiden ønsker at blive udstyret med en GPS, der kan lokalisere en, hvis man farer vild.

Plejetestamentet kan hjælpe plejepersonalet til at yde en værdig pleje, der så vidt muligt er i overensstemmelse med den enkeltes ønsker og den måde, personen hidtil har levet sit liv på. Plejetestamentet er vejledende for den indsats, plejepersonalet skal udføre i forhold til plejen af en person med demens på det tidspunkt, hvor personen med demens ikke længere er i stand til selv at give udtryk for sine ønsker. Plejetestamenter er vejledende, fordi forholdene for personer med demens kan ændre sig efter udarbejdelsen af et plejetestamente.

Plejetestamentet kan også hjælpe og understøtte for eksempel en ægtefælle, når han eller hun skal træffe forskellige og ofte svære valg på sin ægtefælles vegne.

 


Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |