Skip navigation


Ny national handlingsplan for demens

En ny national handlingsplan for demens skal blandt andet gøre Danmark til et mere demensvenligt land og give demente og deres pårørende et bedre liv.

Det stigende antal danskere med demens er en udfordring for samfundet, som i de kommende år blandt andet skal sikre, at demente bliver udredt så tidligt som muligt, at de kan få den rette pleje og omsorg, og at de pårørende får støtte og kan blive aflastet i det daglige. Regeringen vil derfor udarbejde en ny national handlingsplan for demens, der blandt andet skal gøre Danmark til et mere demensvenligt land og give demente og deres pårørende et bedre liv.

Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder.

De tre mål indebærer, at:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner,
  • flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose, og at
  • en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

Læs mere om demenshandlingsplanen her


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |