Skip navigation


Plejecentre

Kommunen skal tilbyde ældre, der har et omfattende plejebehov, en plejebolig.

Anvisningen til en plejebolig sker efter en forudgående visitation, hvor kommunen træffer beslutning om, at ansøgeren har behov for en plejebolig. Visitationen sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af ansøgerens boligmæssige, sociale, økonomiske, psykiske og fysiske situation.

Ældre, der har fået bevilget en plejebolig, er omfattet af retten til frit valg. Det betyder, at den pågældende har mulighed for at ansøge om en plejebolig i en anden kommune eller om at få en bolig i et specifikt plejecenter. Ældre, der ansøger om at få tilbudt en plejebolig i en anden kommune skal både visiteres af bopælskommunen og tilflytningskommunen (dobbeltvisitation). Ældre, der ønsker at blive boende sammen med sin ægtefælle, samlever eller registret partner, skal tilbydes en plejebolig, som er egnet til to personer.

De traditionelle plejehjem er under udfasning. Det skyldes, at man ikke længere opfører plejehjem efter servicelovens bestemmelser, men i stedet opfører plejeboliger efter almenboligloven. Plejehjem adskiller sig administrationsmæssigt fra plejeboliger på en række områder. En væsentlig forskel er, at de traditionelle plejehjem er institutioner. Beboerne er dermed ikke lejere, som i moderne plejeboliger, med de rettigheder og pligter, det indebærer. Med lejerettighedsbekendtgørelsen er der dog indført en række bestemmelser, der skal sikre lejere i plejehjem en række af de rettigheder, som gælder for lejere i plejeboliger. Reglerne for betaling for en plads på et plejehjem er derudover søgt tilrettet, så beboere i plejehjem er lige så gunstigt stillet, som hvis de boede til leje i en plejebolig. Man får den samme hjælp uanset, om man bor på et plejehjem eller i en plejebolig.

Udover at skelne mellem plejehjem og plejeboliger, skelnes der også mellem friplejeboliger og plejeboliger. Friplejeboliger er udlejningsboliger, som står uden for den kommunale boligforsyning, hvor der hører servicearealer til friplejeboligernes samlede bebyggelse, som det kendes fra de traditionelle plejehjem og almene plejeboliger. Ældre, der er visiteret til en plejebolig, har mulighed for at vælge en friplejebolig. Det gælder uanset friplejeboligens beliggenhed.

Det er kun certificerede friplejeboligleverandører, der kan eje og drive friplejeboliger. Det er Sundhedsstyrelsen, der certificerer friplejeboligleverandører.


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |