Skip navigation


Beregning af venteliste og gennemsnitlig ventetid på plejebolig

Regneark til støtte til beregning. Regneark til støtte til beregning

I forbindelse med serviceindikatorprojektet på ældreområdet er det aftalt, at kommunerne årligt skal indberette tre tal vedrørende ventelister til plejebolig/plejehjem.

Dette regneark er lavet som en støtte til den beregning, som kommunerne skal foretage, i det tilfælde at de ikke har et integreret boligmodul i EOJ-systemet. Bemærk, at data skal indberettes til Danmarks Statistik i januar 2020.

De data, der skal indberettes til Danmarks Statistik er:

  1. Antallet af personer på 67 år og derover, som i løbet af året er blevet visiteret til en plejebolig/plejehjem, om som har ønsket at gøre brug af det frie boligvalg, og dermed ikke er omfattet af plejeboliggarantien. 

  2. Antallet af personer på 67 år eller derover, som i løbet af året er blevet visiteret til en plejebolig/plejehjem, om som ikke har ønsket at gøre brug af det frie boligvalg, og som dermed er omfattet af plejeboliggarantien.

  3. Den gennemsnitlige ventetid i dage for borgere omfattet af plejeboliggarantien.

Bemærk, at
Plejeboliggarantien efter
Servicelovens § 192  omfatter:

  1. Plejeboliger efter almenboliglovens § 5 , stk. 2 Dvs. alle almene ældreboliger efter § 5, stk. 1 som har tilknyttet serviceareal efter almenboliglovens § 5, stk. 6

  2. Plejehjem efter Servicelovens § 192

Læs mere i regneark til beregning af venteliste og gennemsnitlig ventetid på plejebolig (xlsx-opdateret februar 2020)


Sidst opdateret 04-02-2020
Kontakt:

Kjersti Metliaas
Fuldmægtig
Tlf.: 72 26 95 86


Tekniske spørgsmål
vedrørende overførslen af data bedes rettes til:
kommunens EOJ-leverandør eller til Danmarks Statistik.


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |