Skip navigation


Invitation til konferencer

Sundhedsministeriet inviterer læger, producenter og patientforeninger til konference om forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Den 1. januar 2018 trådte en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Forsøgsordningen giver læger mulighed for at udskrive nye cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen, som ikke tidligere har været lovligt i Danmark.

Nu har forsøgsordningen med medicinsk cannabis været i gang i lidt over et år, og det er en god anledning til at gøre status og udveksle erfaringer mellem relevante aktører.
Ministeriet inviterer derfor læger, producenter og patientforeninger til konference om forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Onsdag den 6. marts - Odense Universitet
Målgruppe: Producenter, læger og patientforeninger


Konferencens formål er bl.a.:

  • at give generel gennemgang af forsøgsordningen med medicinsk cannabis med henblik på at give en overordnet status for forsøgsordningen.
  • at give relevante aktører en større indsigt i forsøgsordningen.
  • at give generel introduktion til forskellige lægemidler indeholdende cannabis.
  • at understøtte en smidig ansøgningsproces for tilladelser til brug for håndtering af medicinsk cannabis samt sikre en god inspektion.

Dagen er delt op i målgruppeorienterede seancer, og der afholdes på dagen et seminar for producenter og separate workshops for læger og patientforeninger.

I forbindelse med forsøgsordningen er der afsat midler til forskningsprojekter, der skal bidrage til vores viden om cannabis til medicinsk brug. Forskerne bag de fem forskningsprojekter, der har fået tildelt midler, vil på konferencen præsentere deres projekter.

Se hele programmet og tilmeld dig her

Torsdag den 21. marts i Aarhus
Målgruppe: Læger

Introduktion til læger om forsøgsordningen med medicinsk cannabis og dansk forskning (forskningsoplæg) og workshop med faglig dialog om forsøgsordningen.  

Se hele programmet og tilmeld dig her


Sidst opdateret 05-02-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055