Skip navigation


Nationalt Genom Center

I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en national strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center, der skal sikre, at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet.
I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en national strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center, der skal sikre, at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet. Nationalt Genom Center skal være omdrejningspunkt for en visionær og balanceret udvikling af Personlig Medicin i Danmark og oprettes som en selvstændig organisation under Sundheds – og Ældreministeriet. Regeringen har i alt afsat 100 mio. kr. i 2017-2020 på finansloven for 2017 til at medfinansiere arbejdet med Personlig Medicin.

Læs: Lov om Nationalt Genomcenter vedtaget

Hvad er Personlig Medicin?
Behandling, der i højere grad kan tilpasses den enkelte patient, kaldes Personlig Medicin. Det store potentiale inden for Personlig Medicin ligger i at koble en lang række relevante oplysninger om borgeren eller borgerens sygdom, der kan bidrage til at give den enkelte en mere præcis diagnostik og behandling.
Oplysninger om fx en patients genetik eller sygdommens genetik er centralt inden for Personlig Medicin, og kan anvendes til diagnostik og behandling af sygdom, der tager højde for patientens eller sygdommens særlige biologiske forhold. Den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 fokuserer derfor i første omgang på etablering af en national og sammenhængende infrastruktur, der kan understøtte en øget anvendelse af genomsekventering (information fra hele arvemassen) i sundhedsvæsenet. Strategien vil samtidig forberede infrastruktur, der kan tillade brug af andre relevante data (fx scanninger, blodprøveresultater, kliniske oplysninger etc.) i Personlig Medicin.

Nationalt Genom Centers opgaver
Nationalt Genom Centers overordnede opgave er at skabe grundlag for udvikling af bedre diagnostik og mere målrettede behandlinger ved hjælp af genomsekventering. Centret skal i tæt samarbejde bl.a. med de sundhedsfaglige miljøer i regionerne, forskningsverdenen og fonde være med til at virkeliggøre den nationale strategi for Personlig Medicin. Blandt andet skal centret opbygge en fælles teknologisk infrastruktur - altså en fælles ressource – som har kapacitet til en forventet øgning i genomsekventering og anvendelse af andre relevante oplysninger, og deraf følgende behov for dataanalyse, lagring og vidensdeling.

Centret får også en koordinerende rolle inden for uddannelse og kompetenceudvikling af relevant sundhedspersonale. Derudover skal centeret medvirke til at sikre, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af Personlig Medicin i Danmark, og at de etiske og juridiske aspekter forbundet med en øget anvendelse af genomsekventeringsteknologier belyses. Ud over de rådgivende udvalg, der er etableret under bestyrelsen for den nationale strategi, er der under det Nationale Genom Center planlagt en arbejdsgruppe for uddannelse og kompetenceudvikling og en arbejdsgruppe omkring etablering af en base for vidensdeling.

Centeret sekretariatsbetjener bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin og tilhørende rådgivende udvalg.


Sidst opdateret 05-03-2019
Lov om Nationalt Genom Center vedtaget

Tirsdag d. 29. maj 2018 blev loven om oprettelse af Nationalt Genom Center vedtaget.

Læs mere her  


VIDEO:

Du bestemmer, hvad dine genetiske oplysninger bruges til:


KONTAKT:

Nationalt Genom Center under Sundheds- og Ældreministeriet
Ørestads Boulevard 5,
2300  København S
Bygning 223, opgang C

Konstitueret direktør Peter Løngreen
Mail: pel@sum.dk

Tanja Søndergaard 
PA for direktøren 
Mobil: 22 88 70 16 
Mail: tans@sum.dk

Cecilie Bohn
PA for direktøren
Mobil: 30 60 49 27
Mail:
cedo@sum.dk

Grith Enemark
Kommunikationsansvarlig
Mobil: 20 63 48 91
Mail:
ghe@sum.dk

Karen Grønkjær
Sektionsleder
Mobil 29 27 96 65
Mail: kagr@sum.dk

Kasper Lindegaard-Hjulmann 
Sekretariatschef
Mobil: 61 65 04 16
Mail:
klh@sum.dk

Lars Emde Poulsen
Chefkonsulent
Mobil: 20 36 40 79
Mail: lepo@sum.dk

Mads Bager Hoffmann
Økonomichef
Mobil: 20 63 44 01
Mail:
mbho@sum.dk 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055