Skip navigation


Nationalt Genom Center

I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en national strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center, der skal sikre, at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet.

Nationalt Genom Center skal være omdrejningspunkt for en visionær og balanceret udvikling af Personlig Medicin i Danmark og oprettes som en selvstændig organisation under Sundheds – og Ældreministeriet. Regeringen har i alt afsat 100 mio. kr. i 2017-2020 på finansloven for 2017 til at medfinansiere arbejdet med Personlig Medicin.

Hvad er Personlig Medicin?
Mennesker er ikke ens og kan derfor reagere forskelligt på den samme behandling. Personlig Medicin dækker som begreb over en udvikling, hvor forebyggelse, diagnostik og behandling i højere grad tilpasses patientens og sygdommens individuelle genetik og biologi end i traditionelle behandlingsforløb. Med Personlig Medicin kan man ved hjælp af fx genomsekventering (information fra hele arvemassen) tilpasse behandlingen til den enkelte patient, så man opnår den størst mulige effekt fra begyndelsen af behandlingsforløbet.

Nationalt Genom Centers opgaver
Nationalt Genom Centers overordnede opgave er at skabe grundlag for udvikling af bedre diagnostik og mere målrettede behandlinger ved hjælp af genomsekventering. Centret skal  i tæt samarbejde bl.a. med de sundhedsfaglige miljøer, forskningsverdenen og fonde være med til at virkeliggøre den nationale strategi for Personlig Medicin. Blandt andet skal centret opbygge en fælles teknologisk infrastruktur - altså sikre et set-up – som har kapacitet til den væsentlige øgning i genomsekventering og følgende behov for dataanalyse og vidensdeling.

Centret får også en koordinerende rolle inden for uddannelse og kompetenceudvikling af relevant sundhedspersonale. Derudover skal centeret medvirke til at sikre, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af Personlig Medicin i Danmark, og at de etiske og juridiske aspekter forbundet med en øget anvendelse af genomsekventeringsteknologier belyses. Udover de rådgivende udvalg, der er etableret under bestyrelsen for den nationale strategi er der under det Nationale Genom Center planlagt arbejdsgruppe for uddannelse og kompetenceudvikling og en arbejdsgruppe omkring etablering af en base for vidensdeling.

Centeret sekretariatsbetjener bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin og tilhørende rådgivende udvalg.


Sidst opdateret 09-11-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055