Skip navigation


Bestyrelsen og udvalg for den nationale strategi for Personlig Medicin

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for implementeringen af den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020.

Formålet med bestyrelsen er at skabe et samarbejdsorgan, der kan understøtte et tæt og forpligtende samarbejde og koordination mellem relevante myndigheder og organisationer om implementering af strategiens indsatsområder.

Se kommissorium (PDF)
Se medlemmer (PDF)

Rådgivende udvalg
Under bestyrelsen er nedsat en række rådgivende udvalg, der som led i implementeringen rådgiver bestyrelsen af den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020. 

Forsknings- og infrastrukturudvalg
Patient- og borgerudvalg 
Etisk udvalg  
Internationalt Advisory Board

Sekretariatsbetjening
Bestyrelsen og bestyrelsens rådgivende udvalg sekretariatsbetjenes af Nationalt Genom Center.Sidst opdateret 18-12-2018
REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER:

KONTAKT:

Nationalt Genom Center
Direktør Gert Sørensen

Mobil: 22 86 32 66
Mail:
ges@sum.dk

Kasper Lindegaard-Hjulmann
Sekretariatschef
Mobil: 61 65 04 16
Mail: klh@sum.dk


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055