Skip navigation


Meld en regel

Regeringen vil afbureaukratisere den offentlige sektor - og du kan være med. Hvis du har et forslag til en regel eller et dokumentationskrav, der med fordel kan afskaffes, så kan du ”anmelde” reglen til Sundheds- og Ældreministeriet og måske få den fjernet eller forbedret.

Ministeriet deltager fra 1. oktober 2017 - 1. februar 2018 i kampagnen ”Meld en regel”, hvor ansatte i sundhedsvæsenet og i ældreplejen sammen med borgere, virksomheder og organisationer, kan sende forslag ind om regler og dokumentationskrav, som kan afskaffes eller forbedres. Formålet er at fjerne unødvendigt bureaukrati, så der bliver frigjort tid til kerneopgaverne.

Har du et konkret eksempel på en regel eller et dokumentationskrav på enten sundhedsområdet eller ældreområdet, som kan fjermes eller forbedres?

Så fortæl om det på meldenregel@sum.dk:

  • Navn
  • E-mail
  • Virksomhed/forening/organisation/privatperson
  • Beskrivelse af problemet
  • Forslag til løsning
  • Hvilken lov eller regel, forslaget vedrører
  • Vedhæft gerne bilag

Indsendte bidrag vil indgå i regeringens arbejde med at skabe en bedre og mere effektiv offentlig sektor med færre og enklere regler. Vi vil kontakte dig, såfremt der er opfølgende spørgsmål. Der kan ikke forventes særskilt tilbagemelding på hvert enkelt bidrag. Dit bidrag vil som udgangspunkt være underlagt retten til aktindsigt.

Hvis det ikke er sundheds- og Ældreministeriet, der skal behandle dit forslag, sender vi det videre til det rette ministerium. 

 


Sidst opdateret 13-11-2017
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra Frank glæder sig til at modtage forslag til, hvilke overflødige regler der bør afskaffes på ældreområdet og sundhedsområdet.

Se hvad ministrene siger om kampagnen "Meld en regel"


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055