Skip navigation


Referater af rådsmøderne

Læs dagsorden og referater af rådsmøderne.

Møde i Antibiotikarådet den 31. maj 2017

Dagsorden
1) Velkommen
2) Oplæg: Forskningsresultater vedr. antibiotikaforbrug i primærsektoren
3) Orientering: Tema for antibiotikakampagne 2017 
4) Oplæg: Høringsbidrag til nationale mål
5) Drøftelse: Endeligt udkast til nationale mål
6) Evt. og videre proces

Læs referatet af mødet den 31. maj 2017


Møde i Antibiotikarådet den 4. april 2017


Dagsorden
1) Velkommen: 2. møde i det nye antibiotikaråd
2) Oplæg: Regionale lægemiddelkonsulenters arbejde med antibiotika
3) Oplæg: Forskningsprojekter om antibiotika til børn
4) Oplæg: Data på antibiotikaområdet
5) Introduktion til arbejdsgrupper: Nye forslag til mål og proces
6) Arbejdsgruppedrøftelser: Forslag til nationale mål for antibiotika til mennesker
7) Kort afrapportering fra arbejdsgrupperne 8) Afslutning 

Læs referatet af mødet den 4. april 2017 (PDF) 


Møde i Antibiotikarådet den 10. marts 2017

Dagsorden
1) Velkommen: 1. møde i det nye antibiotikaråd
2) Oplæg: Baggrund for ny antibiotikahandlingsplan
3) Oplæg: Nyt kvalitetsprogram med nationale mål og indikatorer
4) Oplæg: Nationale lærings-og kvalitetsteams om antibiotika
5) Introduktion til arbejdsgrupper: Forslag til mål og proces
6) Arbejdsgruppedrøftelser: Forslag til nationale mål for antibiotika til mennesker
7) Kort afrapportering fra arbejdsgrupperne
8) Afslutning

Læs referatet af mødet den 10. marts 2017 (PDF)


Læs referater fra tidligere møder. 


Sidst opdateret 14-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055