Skip navigation


Medlemmer og medlemsperioder

Det Nationale Antibiotikaråd består af højst 26 medlemmer, inklusiv formand. Formandskabet varetages af Sundheds- og Ældreministeriet. Medlemmerne udpeges af Sundheds- og Ældreministeriet for 2 år ad gangen. Rådets sammensætning skal sikre videndeling på området i overensstemmelse med rådets opgaver. Det tilstræbes derfor, at rådssammensætningen forankrer rådet både nationalt og regionalt.

Myndigheder:

Sundheds- og Ældreministeriet: 1 (formand)

Dorthe Eberhardt Søndergaard,
Afdelingschef
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Sundhedsstyrelsen: 2

Læge Bolette Søborg,
Sygehuse og beredskab
Beskikkelsesperiode: Oktober 2014 – oktober 2016

 

Farmaceut Simon Tarp
Islands Brygge 67, 2300 København S
Beskikkelsesperiode: 1. januar 2016 – 31. december 2017

-

Lægemiddelstyrelsen: 1

Dyrlæge Anja Holm

Lægemiddelgodkendelse og veterinærmedicin

Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 - 30. august 2017

Miljø- og Fødevareministeriet: 1

Maria Krohn, Chefkonsulent
Dyresundhed og -velfærd
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Fødevarestyrelsen: 2

Tim Petersen, sektionsleder
Dyrevelfærd og Veterinærmedicin
Beskikkelsesperiode: August 2015 - august 2017

Gitte Bjerager, specialkonsulent
Foder og fødevaresikkerhed
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Region Hovedstaden 2 (faglig/administrativ)

Klinikchef, professor, dr.med. (MD, DMSc), Niels Frimodt Møller
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (Dept. of Clinical Microbiology)
Rigshospitalet
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Overlæge, HD Jan Utzon
Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Enhed for Kvalitet & Patientsikkerhed
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Region Sjælland: 2 (faglig/administrativ)

Ledende overlæge Henrik Michael Ulrik Friis
Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Lene Knudsen
Beskikkelsesperiode: 1. januar 2016 – 31. december 2017

Region Syddanmark: 2 (faglig/administrativ)

Professor, overlæge Isik Johansen
Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Region Nordjylland: 2 (faglig/administrativ)

Professor, overlæge Henrik Nielsen
Infektionsmedicinsk område, Aalborg Universitetshospital
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Klinisk Professor, overlæge Henrik Carl Schønheyder
Aalborg Universitetshospital
Beskikkelsesperiode: Marts 2015- marts 2017

Region Midtjylland: 2 (faglig/administrativ)

Overlæge Lars Erik Lemming
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Cheflæge Hans Peder Graversen
Sundhedsplanlægning, Regionshuset Viborg
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Statens Serum Institut: 3

Overlæge, Robert L. Skov
Områdechef Bakteriologisk overvågning og Infektionshygiejne
Mikrobiologi og Infektionskontrol
Sektor for Diagnostik & Infektionskontrol
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Overlæge, dr.med. Kåre Mølbak
Afdelingschef

Afdeling for Infektionsepidemiologi
Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Afdelingslæge, Ute Wolff Sönksen
Mikrobiologisk Overvågning og Forskning
Beskikkelsesperiode: April 2015 – april 2017

Danmarks Tekniske Universitet:1

Professor Frank Møller Aarestrup
DTU
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Faglige selskaber:

Dansk Selskab for Almen medicin: 1

Professor, Ph.d. Lars Bjerrum
KU, Afdeling for Almen Medicin
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Den Danske Dyrlægeforening: 1

Dyrlæge Jens J. Sørensen
Beskikkelsesperiode: 1. marts 2016 - 28. februar 2018

Lægeforeningen: 1

Alment praktiserende læge Michael Dupont
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Stedfortræder:

Konsulent Geert Amstrup
Sundhedspolitik og Kommunikation
Lægeforeningen
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Tandlægeforeningen: 1

Overtandlæge, Ph.d. Niels Ulrich Hermund
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

Arbejdsgivere:

Danske Regioner: 1

Konsulent Johanne Flowers Parning
Center for Sundhedsteknologi, Erhvervssamarbejde og Regional Udvikling (SERU)
Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København K
Beskikkelsesperiode: februar 2016 – 1. februar 2017

Stedfortræder:
Konsulent Ann Vilhelmsen
Beskikkelsesperiode: 1. september 2015 – 30. august 2017

 


Sidst opdateret 07-04-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055