Skip navigation


Medlemmer af rådet

Detaljeret oversigt over medlemmer af Det Nationale Antibiotikaråd 2017-2019.

Alle medlemmer er beskikket for perioden 1. marts 2017 – 31. december 2019

Medlemmer i kursiv er nye i forhold til det tidligere råd.

Repræsentanter fra humansiden

1. Sundheds- og Ældreministeriet (2 repræsentanter: formanden og sekretariatet)
Afdelingschef Dorthe Eberhardt Søndergaard
Tlf.: +45 72 26 95 00
E-mail: des@sum.dk  
Holbergsgade 6, 1057 København K

Fuldmægtig Christina Holton Moloney
Tlf.: +45 72 26 95 10
E-mail: cho@sum.dk  

2. Sundhedsstyrelsen (2 repræsentanter)
Læge Bolette Søborg
Tlf.: +45 72 22 75 68
E-mail: boso@sst.dk  
Islands Brygge 67, 2300 København S

Farmaceut Simon Tarp
Tlf.: + 45 26 28 42 14
E-mail: sita@sst.dk  
Islands Brygge 67, 2300 København S

3. Statens Serum Institut (3 repræsentanter)
Overlæge og fagchef Brian Kristensen
Central Enhed for Infektionshygiejne
Tlf.: +45 32 68 36 46
E-mail: bkr@ssi.dk  
Artillerivej 5, 2300 København S

Overlæge, dr.med. Kåre Mølbak
Afdelingschef for Afdeling for Infektionsepidemiologi
Tlf.: +45 32 68 31 57
E-mail: krm@ssi.dk  
Artillerivej 5, 2300 København S 

Afdelingslæge Ute Wolff Sönksen
Reference Laboratoriet for Antibiotikaresistens og stafylokokker
Tlf.: +45 32 68 91 33
E-mail: uws@ssi.dk  
Artillerivej 5, 2300 København S

4. Lægemiddelstyrelsen (1 repræsentant)
Afdelingslæge, ph. d. Kirstine Moll Harboe
Lægemiddelgodkendelse og veterinærmedicin
Tlf.: +45 93 59 01 54
Mobil: 61 39 51 41
E-mail: kmh@dkma.dk  
Axel Heides Gade 1, 2300 København S

5. Tandlægeforeningen (1 repræsentant)
Overtandlæge, ph.d. Niels Ulrich Hermund
Kæbekirurgisk Afdeling,
Tlf.: 35 45 20 02,
E-mail: nuhermund@hotmail.com  
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

6. Dansk Selskab for Almen Medicin (1 repræsentant)
Professor, ph.d. Lars Bjerrum
KU, Afdeling for Almen Medicin
Tlf.: +45 35 32 79 39
E-mail: lbjerrum@sund.ku.dk  
Øster Farimagsgade 5, 1014 Copenhagen K

7. Lægeforeningen (1 repræsentant)
Alment praktiserende læge Michael Dupont
E-mail: dupont@dadlnet.dk  
Birkevej 13, 3460 Birkerød

Stedfortræder:
Konsulent Geert Amstrup
Sundhedspolitik og Kommunikation
Lægeforeningen, Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Tlf.: 35 44 82 14
E-mail: ga@dadl.dk  

8. Danske Regioner (1 repræsentant)
Seniorkonsulent Bodil Bjerg
Center for Sundhed og Sociale Indsatser (SUS)
Tlf.: 35 29 81 06
Mobil: +45 22 22 21 70
E-mail: bbj@regioner.dk  
Dampfærgevej 22, 2100 København K

Stedfortræder:
Konsulent Ann Vilhelmsen
Tlf.: +45 35 29 83 24
E-mail: avi@regioner.dk  

9. Region Nordjylland (2 repræsentanter: faglig/administrativ)
Professor, overlæge Henrik Nielsen
Infektionsmedicinsk område, Aalborg Universitetshospital
Tlf.: +45 97 32 65 25
E-mail: henrik.nielsen@rn.dk  
Aalborg Universitetshospital, Hobrovej 18-22, Postboks 365, 9100 Aalborg
Klinisk Professor, overlæge Henrik Carl Schønheyder
Tlf.: +45 97 66 53 76
E-mail: hcs@rn.dk  
Aalborg Universitetshospital, Hobrovej 18-22, Postboks 365, 9100 Aalborg

10. Region Midtjylland (2 repræsentanter: faglig/administrativ)
Overlæge Lars Erik Lemming
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Tlf.: +45 87 45 56 05
Mobil: +45 22 17 84 21;
E-mail: larslemm@rm.dk  
Aarhus Universitetshospital, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N.

Cheflæge Hans Peder Graversen
Sundhedsplanlægning, Regionshuset Viborg
Tlf.: +45 24 27 61 17
E-mail: hanspeder.graversen@stab.rm.dk  
Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

11. Region Syddanmark (2 repræsentanter: faglig/administrativ)
Professor, overlæge Isik Johansen
Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital
E-mail: Isik.Somuncu.Johansen@rsyd.dk  
Odense Universitetshospital, J.B Winsløvs Vej 21, 5000 Odense C

Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Tlf.: +45 65 41 47 95;
E-mail: hans.joern.kolmos@rsyd.dk  
Odense Universitetshospital, J.B Winsløvs Vej 21, 5000 Odense C

12. Region Sjælland (2 repræsentanter: faglig/administrativ)
Ledende overlæge, ph. d. Ulrich Stab Jensen
Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus
Tlf.: +45 58 55 94 01;
E-mail: ulsj@regionsjaelland.dk  
Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse

Lene Surland Knudsen
E-mail: lsuk@regionsjaelland.dk  

13. Region Hovedstaden (2 repræsentanter: faglig/administrativ)
Klinikchef, professor, dr. med. (MD, DMSc), Niels Frimodt Møller
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Tlf.: +45 35 45 49 75
Mobil: +45 21 26 68 53
E-mail: Niels.Frimodt-Moeller@regionh.dk  
Rigshospitalet, Afsnit 9301, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Chefkonsulent Helle Boelsmand Bak
Center for Sundhed, Enhed for Kvalitet & Patientsikkerhed
Tlf.: + 45 38 66 60 59
Mobil: +45 21 13 67 22
E-mail: helle.bak@regionh.dk  
Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2 – blok B, 3400 Hillerød

14. Kommunernes Landsforening (1 repræsentant)
Chefkonsulent Frederikke Beer
Center for Social og Sundhed
Tlf.: +45 33 70 31 54
E-mail:
frbe@kl.dk  
KL, Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S

15. Dansk Selskab for Intern Medicin (1 repræsentant)
Overlæge Christian Brandt
Lunge og Infektionsmedicinsk Afdeling
E-mail:
christian.thomas.brandt.01@regionh.dk  
Nordsjællands Hospital, Hillerød

16. Forbrugerrådet Tænk (1 repræsentant)
Seniorrådgiver Sine Jensen
Sundhedspolitik
Tlf.: +45 77 41 77 37
E-mail:
sj@fbr.dk  
Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K

17. Rådet for Bedre Hygiejne (1 repræsentant)
Professor Anders Miki Bojesen
KU SUND Veterinær Klinisk Mikrobiologi og bestyrelsesmedlem af Rådet for Bedre Hygiejne
Tlf: +45 35 33 26 71
Mobil: +45 23 84 41 88 E-mail:
miki@sund.ku.dk  
c/o Statens Seruminstitut, Artillerivej 5, 2300 København S

18. Danske Patienter
Malene Madsen, Nyreforeningen
E-mail:
malenejn@gmail.com  

Repræsentanter fra veterinær- og miljøsiden

19. Miljø- og Fødevareministeriet (1 repræsentant)
Maria Krohn, Chefkonsulent
Dyresundhed og -velfærd
Tlf.: +45 40 73 69 38
E-mail: mkro@fvm.dk  
Slotsholmsgade 12, 1216 København K

20. Fødevarestyrelsen (2 repræsentanter) Tim Petersen, sektionsleder
Dyrevelfærd og Veterinærmedicin
Tlf.: +45 72 27 66 48
E-mail: tipe@fvst.dk  
Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33 2600 Glostrup

Gitte Bjerager, specialkonsulent
Foder og fødevaresikkerhed
Tlf.: +45 72 27 65 99
E-mail : gorb@fvst.dk  
Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup

21. Danmarks Tekniske Universitet, Vet (1 repræsentant)
Professor Frank Møller Aarestrup
DTU
Tlf.: +45 35 88 62 81
E-mail: fmaa@food.dtu.dk  
DTU, Søltofts Plads, Bygning 221, Rum 210, 2800 Kgs. Lyngby

22. Den Danske Dyrlægeforening (1 repræsentant)
Dyrlæge Jens J. Sørensen
Tlf.: +45 61 62 26 01
E-mail: jjsoerensen@c.dk  

23. Københavns Universitet (2 repræsentanter: human/veterinær)
Prof. Jens Peter Nielsen
Sektion for Produktion og Sundhed
Mobil: +45 21 25 59 26
E-mail:
jpni@sund.ku.dk  

Professor John Elmerdahl Olsen
Sektion for Veterinary Clinical Microbiology
Mobil: +45 51 25 03 99
E-mail:
jeo@sund.ku.dk  

I alt: 35 medlemmer


Sidst opdateret 05-05-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055