Skip navigation


Det Nationale Antibiotikaråd

Antibiotikarådet blev nedsat i 2010 af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og skal bidrage til at nedbringe antibiotikaresistens og -forbrug.

Det Nationale Antibiotikaråd har til formål at fremme hensigtsmæssig brug af antibiotika i Danmark, herunder sikre, at antibiotika fortsat kan anvendes til at behandle infektioner. Rådet skal bidrage til at sikre en samlet koordineret indsats med henblik på at nedbringe antibiotikaresistens og -forbrug hos mennesker og dyr.

Det Nationale Antibiotikaråd består af 26 medlemmer herunder medlemmer fra regionerne samt sundheds- og fødevaremyndighederne. Medlemmerne udpeges af Sundheds- og Ældreministeriet for 2 år ad gangen.

Formandskabet og sekretariatsbetjeningen af Rådet varetages af Sundheds- og Ældreministeriet.

Europæisk antibiotikadag afholdes hvert år den 18. november. Formålet er at skabe opmærksomhed om vigtigheden af, at vi bruger antibiotika korrekt og undgår overforbrug. 

I forbindelse med den europæiske antibiotikadag igangsættes der i regi af Antibiotikarådet en national kampagne om antibiotikaforbrug og- resistens. Du kan læse mere på hjemmesiden:

 Post-it: Lungebetændelse, nyrebækkenbetændelse eller menigitisPost-it: Forkølelse, influenza eller bronkitis


Sidst opdateret 01-07-2015
YDERLIGERE OPLYSNINGER OM ANTIBIOTIKARESISTENS:

Sundhedsstyrelsen:
Antibiotikaresisens

Statens Serum Institut:
Fakta om antibiotikaresistens

For borgere:
antibiotikaellerej.dk

Om forekomst af resistens og om antibiotikaforbrug hos mennesker og dyr:
danmap.org

Om lægemiddelordinationer i regioner og almen lægepraksis:
ordiprax.dk

Internationale organisationer:
ecdc.eu og euro.who.int

EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network)

ESAC-Net (European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network)

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055