Skip navigation


Referater fra tidligere møder i rådet

Læs tidligere referater fra møder nedenfor.

Møde i Antibiotikarådet den 2. november 2015

Dagsorden  

1) Velkomst v/SUM
2) Oplæg om rapporten ”Omkostninger ved husdyr-MRSA for sundhedsvæsenet” (2015) v/ Marie Jakobsen, KORA
3) Oplæg om forskningsprojekt om husdyr-MRSA v/ Nils Toft, DTU VET
4) Rigsrevisionens beretning ”Beretning til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA” v/Maria Krohn, Miljø- og Fødevareministeriet
5) Status for revideret vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA v/Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen
6) Anvendelse af indikationskoder v/SUM
7) Drøftelse af One Heath-begrebet v/SUM
8)

Det nordiske samarbejde 

  • Møde i One Health ekspertgruppen om ESBL v/Statens Serum Institut
  • Nedsættelse af strategisk arbejdsgruppen ifm. vedtagelse af nordisk One Health deklaration v/SUM  
9)

 Orientering om:

  • DANMAP-rapporten v/Statens Serum Institut
  • DANMAP-arbejdsgruppen v/SUM
  • Europæisk antibiotikadag v/SUM
  • Strategi mod antibiotikaresistens i samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet v/SUM
  • Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner v/SUM
  • NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling v/Sundhedsstyrelsen
  • Det differentierede gule kort v/Fødevarestyrelsen
10)  Eventuelt

 Læs referat af mødet den 2. november 2015 (pdf)  

Møde i Antibiotikarådet den 21. april 2015

Dagsorden
1) Velkommen
2) Afrapportering: Den humane implementeringsarbejdsgruppe
3) Orientering: Udkast til ny antibiotikastrategi
4) Videndeling og drøftelse: Initiativer om antibiotikaresistens i regionerne (ca. 5-10 min. pr. region)
5) Orientering fra formanden
6) Orientering fra medlemmerne

Læs referat af mødet den 21. april 2015 (pdf)
Graf over forbruget af kritisk vigtige antibiotika på OUH (pdf)
Notat: Oversigt over regionale initiativer præsenteret på mødet (pdf)
Oplæg fra Region Nordjylland (pdf)
Oplæg fra Region Midtjylland  (pdf)
Oplæg fra Region Sjælland (pdf)
Oplæg fra Region Hovedstaden  (pdf) 

Møde i Antibiotikarådet den 2. oktober 2014

Dagsorden
1) Velkommen
2) Drøftelse af forslag fra human implementeringsarbejdsgruppe
3) Drøftelse af forslag fra veterinær implementeringsarbejdsgruppe
4) Oplæg og drøftelse af nye DANMAP-tal
5) Meddelelser fra formanden
6) Meddelelser fra medlemmerne

Læs referat af mødet den 2. oktober 2014  (pdf)


Møde i Antibiotikarådet den 28. februar 2014

Dagsorden
1) Velkomst
2) Evaluering af initiativer i Rådets arbejdsplan efterår 2013
3) Præsentation og drøftelse af udkast til kriterier for udmøntning af midler fra puljen til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner
4) Det Etiske Råds udtalelse om antibiotika
5) Oplæg om humant tetracyklin-forbrug
6) Drøftelse af arbejdsplan for 2014
7) Opsamling og afrunding
8) Evt.   

Læs referatet af mødet den 28. februar 2014   (pdf) 
 

Referater fra tidligere møder i rådet:

Læs referatet af mødet den 27. august 2013   (pdf)

Sidst opdateret 22-08-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |