Skip navigation


Referater af rådsmøderne

Læs dagsorden og referater af rådsmøderne.

Møde i Antibiotikarådet den 10. november 2018

Dagsorden

1) Fælles frokost
2) Velkommen og siden sidst
3) Orientering om nedsættelse af Det Veterinærmedicinske Råd
4) Varighed om antibiotikabehandling – myter og fakta
5) Status på arbejde med inspirationskatalog over gode erfaringer med at reducere forbruget af antibiotika til mennesker i primær- og sekundærsektoren
6) Eventuelt

Læs referatet af mødet den 10. november 2018  (PDF)Møde i Antibiotikarådet den 8. maj 2018

Dagsorden
1) Fælles frokost
2) Velkommen og siden sidst
3) Oplæg: Veterinærforlig 3
4) Drøftelse: Skal vi invitere ECDC og DG SANTE til fælles One Health AMR landebesøg i 2019?
5) Oplæg: Status på opfyldelsen af de nationale mål for antibiotika til mennesker
6) Drøftelse: Status på opfyldelsen af de nationale mål for antibiotika til mennesker – hvad gør vi så nu?
7) Drøftelse: Skal vi udvide sammensætningen af arbejdsgruppen for opfølgning på de nationale mål for antibiotika til mennesker til at omfatte flere aktører med ansvar ift. primærsektoren?
8) Oplæg: Antibiotikatema i nyt Ordiprax
9) Eventuelt

Læs referatet af mødet den 8. maj 2018  (PDF) Møde i Antibiotikarådet den 7. november 2017

Dagsorden
1) Velkommen
2) Orientering: Fødevarestyrelsens handlingsplan
3) Orientering: Arbejdsgruppen for opfølgning på de nationale mål for antibiotika til mennesker
4) Drøftelse: Hvordan følges de nationale måls eventuelle påvirkning på den samlede sygdomsbyrde
5) Orientering: Den nationale antibiotikakampagne 2017 og Lægedage 2017
6) Oplæg: Reducing Resistance
7) Oplæg: Antibiotika på praksisniveau – et praktisk eksempel
8) Drøftelse: Skal Det Nationale Antibiotikaråd have en holdning til længden på antibiotikabehandling?

Læs referat af mødet den 7. november 2017 (PDF)Møde i Antibiotikarådet den 31. maj 2017

Dagsorden
1) Velkommen
2) Oplæg: Forskningsresultater vedr. antibiotikaforbrug i primærsektoren
3) Orientering: Tema for antibiotikakampagne 2017 
4) Oplæg: Høringsbidrag til nationale mål
5) Drøftelse: Endeligt udkast til nationale mål
6) Evt. og videre proces

Læs referatet af mødet den 31. maj 2017 (PDF)


Møde i Antibiotikarådet den 4. april 2017


Dagsorden
1) Velkommen: 2. møde i det nye antibiotikaråd
2) Oplæg: Regionale lægemiddelkonsulenters arbejde med antibiotika
3) Oplæg: Forskningsprojekter om antibiotika til børn
4) Oplæg: Data på antibiotikaområdet
5) Introduktion til arbejdsgrupper: Nye forslag til mål og proces
6) Arbejdsgruppedrøftelser: Forslag til nationale mål for antibiotika til mennesker
7) Kort afrapportering fra arbejdsgrupperne 8) Afslutning 

Læs referatet af mødet den 4. april 2017 (PDF) 


Møde i Antibiotikarådet den 10. marts 2017

Dagsorden
1) Velkommen: 1. møde i det nye antibiotikaråd
2) Oplæg: Baggrund for ny antibiotikahandlingsplan
3) Oplæg: Nyt kvalitetsprogram med nationale mål og indikatorer
4) Oplæg: Nationale lærings-og kvalitetsteams om antibiotika
5) Introduktion til arbejdsgrupper: Forslag til mål og proces
6) Arbejdsgruppedrøftelser: Forslag til nationale mål for antibiotika til mennesker
7) Kort afrapportering fra arbejdsgrupperne
8) Afslutning

Læs referatet af mødet den 10. marts 2017 (PDF)


Læs referater fra tidligere møder. 


Sidst opdateret 05-02-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |