Skip navigation


Udenlandske patienter

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), har ikke efter den 1. september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige.
Spørgsmål:

Er udlændinge med blåt sundhedskort (sygesikringskort) altid at ligestille med offentlige patienter i forsikringsmæssig forstand?

Skal der tegnes særlig forsikring for undersøgelse og behandling af private, udenlandske patienter?

Svar:

Ja, udlændinge med blåt sygesikringskort skal sidestilles med offentlige patienter og har ret til den sygehjælp, som bliver medicinsk nødvendig under midlertidige ophold i et andet EU/EØS-land end bopælslandet. Sygehjælpen gives på samme vilkår som til borgere, der er offentligt (lovpligtigt) forsikret i opholdslandet.

Sygehjælp på private hospitaler er alene dækket, idet omfang et privat hospital er omfattet af en aftale med den offentlige sygeforsikring i opholdslandet. Forsikringspligten i DK for disse undersøgelser, behandlinger el. lign adskiller sig ikke fra de almindelige regler. Det betyder, at regionen afholder udgiften til erstatninger for behandlinger efter overenskomsten og udbud, jf. KEL § 29,stk. 1, nr. 6., mens det private sygehus/speciallægen afholder udgifter til erstatning, hvis der er tale om rent private behandlinger eller behandlinger efter DUF, jf. KEL § 29,stk. 1, nr. 7.

 

Paragrafferne:

Patientforsikringen dækker behandling hos autoriserede sundhedspersoner, jf. § 19, stk. 1, nr. 5, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Den region, hvor klinikken er beliggende, har pligt til at yde erstatning for skade efter en behandling, der sker som en del af regionens planlagte behandlingskapacitet, jf. § 29, stk. 1, nr. 6, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet.

Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksisser har efter § 29, stk. 1, nr. 7, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet pligt til at yde erstatning for skader efter behandling, undersøgelse el.lign., som er foretaget efter sundhedslovens § 87, §§ 87 a-d eller §§ 87 e-h eller betalt direkte uden om det offentlige sundhedsvæsen.

Spørgsmål:

Vi er en speciallægeklinik (øjenlægeklinik), der behandler mange udenlandske klienter fra bl.a. Sverige.

Kan vi få behandlet anmeldelser fra disse udenlandske klienter bosiddende i udlandet i Patientforsikringsforeningens regi?

Og er udenlandske statsborgere, som er bosiddende i Danmark, omfattet af Patientforsikringen?


Svar:

Udenlandske statsborgere, der behandles i en dansk speciallægeklinik, er omfattet af Patientforsikringen, uanset om de bor i Danmark eller bor i udlandet. Reglerne om patientforsikring i klage- og erstatningsloven skelner ikke mellem danske og udenlandske patienter.

Paragrafferne:

Efter § 19, stk. 1., omfatter loven alle patienter, der behandles i Danmark. Sundhedslovens § 227, stk. 1, jf. § 60, stk. 1, pligt til at yder erstatning for patientskader.Spørgsmål:

Er grænsegængere med bopæl uden for Danmark - men med et job i Danmark og et grænsegængerkort - omfattet af sygesikringen i Danmark og hermed omfattet af regionens erstatningspligt?


Svar:

Ja, en dansk sikret grænsegænger (dvs. med arbejde i Danmark og bopæl i et andet EU/EØS-land) har ret til et særligt sundhedskort (”grænsegængerkort”). Dette kort er dokumentation for retten til alle offentlige sundhedsydelser på samme vilkår som herboende danske sikrede.

Reglerne for erstatningsadgang er således de samme, om du har et gult sygesikringskort eller et grænsegængerkort. Det betyder, at regionen afholder udgiften til erstatninger for behandlinger efter overenskomsten og udbud KEL § 29, stk. 1, nr. 6., mens det private sygehus/speciallæge afholder udgifter til erstatning, hvis der er tale om rent private behandlinger eller behandlinger efter DUF (det udvidende fire sygehusvalg) KEL § 29, stk. 1, nr. 7.

Paragrafferne:

Regionen er erstatningsansvarlig i den region hvor et privat sygehus, en klinik eller en speciallægepraksis er beliggende, hvis behandlingen sker som en del af regionens planlagte behandlinger, jf. sundhedsloven § 64, stk. 1-3, § 75, stk. 2, § 79 stk.2 og § 89, stk. 2.  

Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksisser er erstatningsansvarlige for skader efter behandling, undersøgelser el. lign., som er foretaget efter sundhedsloven § 87, §§ 87 a-d eller §§ 87 e-h eller betalt direkte uden om det offentlige sundhedsvæsen.


Se flere spørgsmål og svar om forsikringspligten


Sidst opdateret 02-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |