Skip navigation


Speciallæger i almen medicin

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), har ikke efter den 1. september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige.
Spørgsmål:

Jeg er speciallæge med speciale i almen medicin. Jeg overvejer at opgive mit ydernummer. Betyder det, at jeg bliver omfattet af forsikringspligten?

Svar:

Ja, speciallægepraksisser, som ikke virker efter overenskomst efter sundhedsloven (har ydernummer), er omfattet af forsikringspligten.

Paragrafferne:

Ifølge § 29, stk. 2, 1. pkt., i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet har speciallægepraksisser med speciale i almen medicin, som ikke virker efter overenskomst, jf. sundhedslovens § 227, stk. 1, jf. § 60, stk. 1.

Se flere spørgsmål og svar om forsikringspligten


Sidst opdateret 02-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |