Skip navigation


Privathospitaler

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), har ikke efter den 1. september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige.
Spørgsmål:

Oasis er et privathospital/rehabiliteringscenter, der har tilknyttet en virksomhedsansvarlig psykiater på honorarbasis. Derudover har vi en aftale med en privatpraktiserende læge, som i særlige tilfælde kommer og tilser nogle af vore patienter.

Oasis hører under Sundhedsloven og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Patienterne henvises via egen læge.

Er vi omfattet af den nye lov, og hvis ja, er det så psykiateren og lægen selv, der skal forsikre sig, eller er det Oasis, der skal tegne forsikring?

 Svar:

I skal ikke tegne særskilt patientforsikring for jeres psykiater eller læge, og behandlerne skal heller ikke selv tegne patientforsikring i forbindelse med deres arbejde for jer.

Alle behandlere, der er tilknyttet Oasis enten som fastansatte eller på konsulentbasis, er omfattet af regionens erstatningspligt, når de foretager patientbehandling på Oasis.

Bemærk dog, at såfremt patienter betaler for behandlingen ”af egen lomme”, bliver I erstatningspligtige og skal tegne forsikring.

Paragrafferne:

Idet Oasis er et privat specialsygehus omfattet af sundhedslovens § 79, stk. 2, er I omfattet af Patientforsikringens dækningsområde med Region Hovedstaden som erstatningsansvarlig for evt. skader efter KEL § 29, stk. 1, nr. 6.

 

 Se flere spørgsmål og svar om forsikringspligten
 


Sidst opdateret 02-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |