Skip navigation


Gruppe 2 sygesikring

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), har ikke efter den 1. september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige.

Spørgsmål:

Skal jeg som speciallæge forsikre mig for behandling af mine patienter, som er omfattet af sygesikringsgruppe 2?

Svar:

Nej, det er ministeriets opfattelse, at den region, hvor behandlingsstedet er beliggende, er pligtig til at yde erstatning for eventuelle skader på patienter omfattet af sygesikringsgruppe 2, idet behandlingen sker som en del af regionens planlagte behandlingskapacitet efter bl.a. sundhedslovens § 64, stk. 2. Dette følger direkte af ordlyden af den kommende § 29, stk. 1, nr. 6 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Der skal således ikke tegnes lovpligtig forsikring efter loven herfor. 

Se flere spørgsmål og svar om forsikringspligten


Sidst opdateret 02-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |