Skip navigation


Fysioterapiklinikker

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), har ikke efter den 1. september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige.
Spørgsmål:

Vi er et privat sygehus, der har en fysioterapeut ansat. Skal vi tegne forsikring for evt. skader, han påfører patienter?

Svar:

Ved private sygehuse, klinikker og speciallægepraksisser forstås alle behandlingssteder, hvor der foregår lægelig patientbehandling, og som ikke fuldt ud ejes eller drives af offentlige myndigheder.

Lovens § 19, stk. 1, indeholder en stedlig afgrænsning af patientskadeerstatningsordningens dækningsområde. Definitionen i loven af "alle behandlingssteder, hvor der foregår lægelig patientbehandling, og som ikke fuldt ud ejes eller drives af offentlige myndigheder" er således også alene en stedlig afgrænsning. Det er dog et krav, at der på dette sted foregår lægelig patientbehandling, forstået som: "behandling der er forbeholdt læger eller som udføres af læger, herunder ved brug af medhjælp". Det vil således være al undersøgelse, behandling el.lign., som foretages på dette sted, som er omfattet. Der stilles ikke krav om, at der er tale om behandling, som udføres af en læge.

Dette betyder, at hvis fx - som i dit spørgsmål - en fysioterapeut udfører behandling på et privat sygehus, og dette medfører en skade, vil denne skade skulle erstattes af det private sygehus' forsikring, hvis patienten selv har betalt, da behandlingen er udført på et behandlingssted, hvor der foregår lægelig patientbehandling, og som ikke fuldt ud ejes eller drives af offentlig myndighed.

Paragrafferne:

Det private sygehus er omfattet af patientforsikringsordningens dækningsområde, jf. KEL § 19. stk. 1, nr. 1. Desuden skal der tegnes forsikring efter KEL § 29, stk. 1, nr. 7, idet der er tale om patienter med egenbetaling.


Se flere spørgsmål og svar om forsikringspligten

Sidst opdateret 03-01-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |