Skip navigation


Maksimale ventetider

Visse livstruende hjerte- og kræftsygdomme er omfattet af de særlige regler for maksimale ventetider.

Visse livstruende hjerte- og kræftsygdomme er omfattet af de særlige regler for maksimale ventetider, som skal sikre, at patienter, der er alvorligt, livstruende syge, kommer hurtigt i behandling.

De maksimale ventetider gør den enkelte region ansvarlig for at give sine patienter et behandlingstilbud inden for de fastsatte frister. Tilbuddet kan gives enten i den region, patienten bor i, en anden region, på et privat sygehus eller i udlandet. Hvis det ikke er muligt for regionen at finde et tilbud, skal regionen henvende sig til Sundhedsstyrelsen, der så skal forsøge at finde et tilbud til patienten i ind- eller udland inden for de fastsatte frister.

De maksimale ventetider er derfor ikke en garanti for behandling inden for fristen, men beskriver en pligt for regionen og i sidste ende Sundhedsstyrelsen til at sikre, at alle behandlingstilbud nationalt og internationalt er afsøgt, så patienten, så vidt muligt, kan modtage behandling inden for fristen.


Sidst opdateret 12-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |