Skip navigation


Voksentandpleje

Voksentandplejen er tilrettelagt med sigte på at fremme og fastholde gode tandplejevaner. Derfor er tilskudssystemet primært rettet mod de forebyggende ydelser. Desuden er der tilskud til visse basale behandlingsydelser.

For alle tandplejeydelser og de fleste tandlægeydelser er der aftalt en fast pris. For andre tandlægeydelser som f.eks. kroner, broer og implantater er der fri priskonkurrence.

På Sundhed.dk kan du få overblik over:

Den nærmere specifikation af tilskudsberettigede ydelser og krav til praksis er aftalt i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Tandlægeforening / Dansk Tandplejerforening.


Sidst opdateret 13-01-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |