Skip navigation


Fodterapeuter

Fodterapeuter rådgiver og behandler patienter med henblik på at forebygge udvikling af fodsår. Dette sker gennem aflastningsterapi, relevant behandling og vejledning.

Regionerne yder tilskud til behandling hos fodterapeut efter lægehenvisning til patienter, der har fået konstateret:

  • Sukkersyge og et heraf afledt behov for fodbehandling
  • Symptomgivende nedgroede tånegle (unguis incarnatus)
  • Arvæv efter strålebehandling
  • Svær leddegigt

For alle tilskudsberettigede ydelser er der aftalt en fast pris. Priser samt tilskud til de forskellige ydelser kan ses i honorartabellerne.

Til behandling af sukkersygepatienter og af patienter med svær leddegigt udgør regionernes tilskud 50 pct. af honoraret. Til behandling af patienter med nedgroede tånegle og af arvævspatienter ydes et tilskud på 40 pct. De nærmere regler for tilskud er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til fodbehandling i praksissektoren.

En forudsætning for at modtage tilskud er, at man benytter en af de fodterapeuter, der har tilskuttet sig overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Taktsnævn og Landsforeningen for Statsautoriserede Fodterapeuter. I denne overenskomst er de nærmere vilkår for ydelserne, krav til praksis med videre aftalt.

Information om de enkelte fodterapeuter, der har tilsluttet sig overenskomsten, kan findes på den fællesoffentlige sundhedsportal sundhed.dk.


Sidst opdateret 16-02-2015
Love og regler

Læs mere om fastsættelse af størrelsen på tilskud


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |