Skip navigation


Pulje til projekter om Patientrapporterede oplysninger

På Finansloven for 2016 og efter aftale med regionerne i økonomiaftalen for 2016 er der afsat 8 mio. kr. til projekter om Patientrapporterede Oplysninger. Patientrapporterede Oplysninger (PRO) er en samlet betegnelse for oplysninger, der kommer direkte fra patienten selv, oftest i forbindelse med et behandlingsforløb. Patienten rapporterer om eget helbred i et elektronisk spørgeskema, og oplysningerne indsamles til at styrke et behandlingsforløb og forme det efter patientens behov, fx i forbindelse med konsultationer eller op til ambulante kontroller.

På Finansloven for 2016 og efter aftale med regionerne i økonomiaftalen for 2016 er der afsat 8 mio. kr. til projekter om Patientrapporterede Oplysninger. Puljen har nu været opslået, og ved fristens udløb har ministeriet modtaget 12 ansøgninger fra 4 regioner. 6 projekter får del i puljemidlerne.

Puljemidlerne er blevet tildelt de 6 projekter på baggrund af en vurdering foretaget af Arbejdsgruppen for PRO, og der er givet støtte til velbeskrevne projekter, hvor sygehuse i samarbejde med kommuner og/eller almen praksis, anvender PRO i den direkte patientbehandling og i kvalitetsarbejde.

Projekterne er gode eksempler på hvordan PRO kan anvendes i direkte patientbehandling og i kvalitetsarbejde på tværs af sektorer, ligesom de også indeholder mulighed og ambition for, at de eventuelt senere kan udbredes i hele landet.

Læs mere om de 6 projekter, der får støtte:


Webbaseret kontrolforløb for patienter med inflammatorisk tarmsygdom – når patienter inddrager sundhedsvæsenet
Formålet er at motivere til at få afføringsprøve udført, da patientgruppe har lav sygdoms-aktivitet og dermed lav motivation til personligt fremmøde på hospitalet. Der eksisterer 45.000 patienter på landsplan, projektet omfatter 500 patienter. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 495.796 kr.

Oversættelse, kulturel tilpasning og validering af spørgeskemaet ABILDHAND-kids til børn med cerebral parese (spastisk lammelse)
Formålet er at udvikle et standardiseret dansk redskab på baggrund af det eksisterende forældrerapporteret spørgeskema ABILDHAND-kids. Med skemaet kan barnets evne til at udføre manuelle aktiviteter måles og beslutning om håndoperation mv. kvalificeres. 1 ud af 500 levendefødte børn har cerebral parese, 200 børn/unge og deres forældre deltager i projektets test imens 10-15 børn og forældre interviewes. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 137.375 kr.

Artroseregister i ortopædkirurgien – med indsamling af PRO Data
Formålet er at udvikle et artroseregister for knæ og hofte på baggrund af et beslutningsstøtteværktøj fra Farsø, der skal udbredes til hele Region Nordjylland. Over 800.000 danskere har artrose, projektet indeholder før-data på 9.500 patienter og opfølgningsdata på 2.400 patienter. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 2,37 mio. kr.

Den PRO-aktive patient
Formålet er at finde patienter med udvidet behov for hjælp til at følge anbefalinger om rygestop, vægttab, motion og medicin compliance samt screene for angst og depression. Projektet er rettet mod patienter med behov for hjerterehabilitering efter indlæggelse med iskæmisk hjertesygdom. Der er 200 patienter i afdelingen om året, hvoraf 30 pct. kommer i udvidet forløb, dog ingen præcis angivelse af hvor mange patienter i projektperioden. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 1.718.100 kr.

Kvalitet og Involvering i Genoptræning – KIG projekt
Formålet er at understøtte sektorskifte for patienter med smertetilstande i og omkring knæet uden informationstab til kvalificering af genoptræningsindsatsen. Der er 300 patienter med i projektet. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 1.897.092 kr.

Beslutningsstøtte i bløderbehandling ved hjælp af PRO
Formålet er at forbedre patienternes adgang til at indrapportere oplysninger om medicin og egenmestring, idet lidt under halvdelen i dag ikke registrerer behandlingskrævende blødninger. Der er ca. 1.000 blødere i Danmark, projektet omfatter 426 voksne og børn, herunder især børn på under 15 år. Arbejdsgruppen indstiller projektet til at modtage 1.381.637 mio.kr.

Sidst opdateret 20-02-2017
KONTAKT:
Sundheds- og Ældreministeriet:
Kontorchef Nanna Skovgaard
nsk@sum.dk

Sundhedsdatastyrelsen:
Sanne Jensen
saje@sundhedsdata.dk


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055