Skip navigation


Patientrapporterede oplysninger (PRO)

Patientrapporterede Oplysninger (PRO) er en samlet betegnelse for oplysninger, der kommer direkte fra patienten selv, oftest i forbindelse med et behandlingsforløb. Patienten rapporterer om eget helbred i et elektronisk spørgeskema, og oplysningerne indsamles til at styrke et behandlingsforløb og forme det efter patientens behov, fx i forbindelse med konsultationer eller op til ambulante kontroller.

På Finansloven for 2016 og efter aftale med regionerne i økonomiaftalen for 2016 er der afsat 8 mio. kr. til projekter om Patientrapporterede Oplysninger.

Læs mere

Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055