Skip navigation


Høreapparater

Du kan både få høreapparat i det offentlige sygehusvæsen og hos en godkendt, privat forhandler.

Hvis du har problemer med at høre, kan du hos en ørelæge få undersøgt, om der er tale om et problem, hvor et høreapparat kan hjælpe. Ørelægens undersøgelser er et krav, hvis du ønsker at modtage offentligt tilskud til køb af høreapparat hos en godkendt, privat forhandler.

Det er regionen, der sikrer den økonomiske hjælp til høreapparat, uanset om dette sker i offentligt eller privat regi. Normalt skal du have en bevilling fra regionen, før du anskaffer et høreapparat.

Høreapparatbehandling i det offentlige sygehusvæsen
Vælger du høreapparatbehandling i det offentlige sygehusvæsen, er høreapparatet og tilpasningen gratis for dig.
Valget af høreapparat vil ske ud fra høretabets karakter og dine ønsker til apparat. Du kan derfor ikke altid vælge frit blandt alle høreapparater.

Høreapparatet er det offentliges ejendom, og du skal levere det tilbage, når du ikke længere bruger det – fx hvis du får et nyt apparat.

Høreapparatbehandling hos privat forhandler
Vælger du høreapparatbehandling hos en godkendt, privat forhandler, får du et offentligt tilskud, der i 2018 udgør 4.108 kr. for behandling af 1. øre og 2.369 kr. for behandling af 2. øre - dvs. i alt 6.477 kr. for 2 ører.

Tilskuddet dækker høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms. Tilskuddet kan maksimalt udgøre de faktiske omkostninger og afhænger ikke af din indkomst.

Du ejer selv høreapparatet og skal derfor ikke levere det tilbage. Udbetalingen af tilskud finder sted mellem forhandleren og den region, du bor i. Udgiften ud over tilskuddet skal du selv betale – evt. fratrukket andre tilskud fra fx Sygeforsikringen Danmark.


Sidst opdateret 26-10-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055