Skip navigation


Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre

Alle ældre har brug for god og nærende kost, og for mange kan dagens måltider være højdepunkter, der giver både energi og livskvalitet. Nu udmeldes 2. udmøntningsrunde af ansøgningspuljenn til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre.

Ældre, der modtager madservice, kan have en række særlige behov. Nogle har tygge- eller synkebesvær, nogle har nedsat appetit, nogle føler sig ensomme og mister lysten til at spise, mens andre, fx på grund af en demenssygdom, glemmer at spise eller glemmer, at de har spist. De fysiske rammer og ikke mindst det sociale fællesskab om et måltid har stor betydning for en positiv måltidsoplevelse og måske endnu mere for, om den ældre får spist eller ej.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 blev det besluttet at etablere en ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, som modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem.

Ansøgningspuljen består af to udmøntningsrunder. 1. udmøntningsrunde blev udmeldt i 2015. På baggrund af erfaringerne fra projekterne i 1. udmøntningsrunde udmeldes nu 2. udmøntningsrunde.

Alle landets kommuner kan søge om midler til enten at fortsætte de igangsatte initiativer eller påbegynde nye projekter. Der er samlet set afsat 11 mio. kr. til udvikling af bedre rammer for det gode måltid. I nærværende ansøgningspulje er der afsat 5 mio. kr.

Læs hele puljeopslaget (PDF)
Hent ansøgningsskema (WORD)


Ansøgningsfrist: mandag den 15. november kl. 12

 


Sidst opdateret 28-09-2017
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist
15. november kl. 12.00.
Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Indsendelse af ansøgning
Ansøgningsskema mv. sendes til
Sundheds- og Ældreministeriet
sum@sum.dk
att. Jeppe Kramer & Kjersti Metliaas.

Spørgsmål?
Økonomi og budget
Cecilie Birkemose Mathiesen
tlf.: 72 26 94 55
e-mail:
cbm@sum.dk

Fagligt indhold og formelle krav
Jeppe Kramer
tlf.: 72 26 94 75
e-mail:
jekr@sum.dk

Kjersti Metliaas
tlf.: 72 26 95 86
e-mail:
kme@sum.dk  


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055