Skip navigation


Rådighedspuljen

Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer er en pulje under udlodningsmidler.

Sundheds- og Ældreministeriet fordeler løbende midlerne til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne gives fortrinsvis til mindre projekter eller aktiviteter, herunder forskning, oplysning og patientstøtte.

Der er ingen ansøgningsfrist og der anvendes ikke ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af og tidsplan for aktiviteterne, budget og oplysning om ansøgt/opnået støtte til aktiviteterne samt organisationens vedtægter og senest reviderede regnskab. Organisationer, der opnår tilskud fra andre ministerieres udlodningsmidler vil ikke kunne få tilskud fra rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer.

Ansøgninger indsendes elektronisk til Sundheds- og Ældreministeriet , til mailadresse:  ama@sum.dk   og i bemærkningsfeltet skrives: Udlodningsmidler


Sidst opdateret 12-02-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055